Informace výrobců

Firma HSF System postavila v Dačicích domov pro seniory

V areálu nemocnice v Dačicích vyrostl moderní domov pro seniory za bezmála sto miliónů korun. Generální dodávku realizovala stavební společnost HSF System. Kompletní realizace projektu trvala 20 měsíců. HSF System začala s přestavbou v lednu 2017 a projekt dokončila v polovině září letošního roku. Projekt zahrnoval kompletní rekonstrukci jednoho z pavilonů v areálu dačické nemocnice a přístavbu nové moderní části.

Ředitel společnosti HSF System Jan Hasík k tomu dodává: „Rekonstrukce starých, zanedbaných a nepoužívaných budov může přinést do budoucna mnoho stavebních příležitostí, které bychom chtěli využít. Můžeme potenciálním investorům nabídnout odbornost a kvalitu, které takové projekty nezbytně vyžadují.“

Generální dodavatel realizoval zakázku za obvyklého nemocničního provozu. Aby projekt vyhověl legislativním požadavkům na stavby tohoto druhu a připravil budoucím obyvatelům příslušný servis a služby, bylo třeba vyřešit celou řadu mimořádných technických obtíží. K náročným procesům pařily například sanace vlhkého zdiva původního pavilonu a jeho statické zajištění nebo bezvýkopové technologie či velkoformátové prosklené části fasády. V monolitických konstrukcích stavaři použili moderní betonářské prvky a třeba nosnou konstrukci střechy postavili z lepených dřevěných vazníků.

Firma HSF System postavila v Dačicích domov pro senioryFirma HSF System postavila v Dačicích domov pro seniory

Firma HSF System postavila v Dačicích domov pro senioryFirma HSF System postavila v Dačicích domov pro seniory

Investorem projektu byl Jihočeský kraj. Místo v novém domově pro seniory najde 73 klientů.

podle podkladů společnosti HSF System