Informace výrobců

„Čalouněná“ fasáda centra současného umění DOX

V červnu 2015 byla Fatra, a. s. přizvána k technickému jednání, které se týkalo řešení atypické fasády Centra současného umění DOX. Předlohou a architektonickou inspirací pro uvažovanou podobu fasády se stal článek v mezinárodním architektonickém časopisu Detail, zmiňující se o projektu Le temps machine ve francouzském městě Tours, na kterém je podobný koncept fasády využit.

Fasáda měla být od samotného počátku ojedinělým architektonickým počinem, který svým vzhledem připomíná čalouněné dveře s knoflíky nebo čalouněný gauč. Ke ztvárnění takové smělé koncepce byla navržena střešní PVC-P fólie z produkce Fatra, a. s., v pravidelném rastru „přišitá“ knoflíky k nosné obvodové stěně. 

Příprava a průběh realizace
Nejprve bylo třeba připravit technické řešení. Postupně byly na velkoplošných vzorcích vyzkoušeny dva možné způsoby provedení. V prvním případě byla použita fólie FATRAFOL 810/V, tloušťky 1,5 mm v barvě RAL 7040 vyztužená PES mřížkou. Fólie byla navařena v pravidelném rastru na svislé lišty z kašírovaného plechu FATRANYL a bodově na podložky Guardianweld. Vzorek byl sice funkční, ale po estetické stránce ne zcela vyhovující.

Pro druhý pokus byla zvolena jako základ stejná technologie, avšak s tím rozdílem, že fólie nebyla navařena na svislá žebra, ale byla ukotvena pouze bodově systémem Guardianweld. Místo fólie s PES mřížkou byla použita fólie FATRAFOL 818/V-UV, vyztužená skleněným rounem. Bohužel ani druhá varianta nepřinesla požadovaný výsledek, fólie se skelným rounem se ukázala jako nevhodná a celkový vzhled nebyl o mnoho lepší.

Fatra, a. s., se rozhodla přizvat do projektu aplikační firmu IzoDol, s. r. o., a začala tak třetí fáze přípravy a vývoje. Třetí a výrazně větší velkoplošný vzorek budoucí „čalouněné“ fasády se zrodil v březnu 2017. Nový pohled na věc přinesl i nové návrhy, jak PVC fólii elegantně a spolehlivě bodově kotvit za použití kombinace indukčního kotvení a lepených závitových tyčí. Znovu se prakticky ověřovaly všechny teoretické nápady a inovativní postupy montáže. Klíčové bylo zachovat materiál – fólii FATRAFOL jako vnější prvek, který plní nejen estetickou, ale i ochrannou funkci celé fasády.

Nakonec byl vzorek odsouhlasen a v červenci roku 2017 se začala tato fasáda realizovat. Na jaře 2018 bylo dílo dokončeno, a tak mohou návštěvníci sami posoudit technickou a architektonickou jedinečnost fasády, kterou obepíná hydroizolační fólie z dílny napajedelské firmy Fatra.

Testování variant „čalouněné“ fasády centra současného umění DOXTestování variant „čalouněné“ fasády centra současného umění DOX 

Použitý materiál
Pro daný způsob použití se ukázala být nejvhodnější fólie FATRAFOL 810/V v tloušťce 1,5 mm. Barva fólie a tím i fasády byla zvolena šedá, odstín RAL 7040. Fólie je vyztužená polyesterovou mřížkou a je primárně určena především k provádění jednovrstvých povlakových krytin plochých střech, mechanicky kotvených k podkladu. Fólie odolává UV záření a může být přímo vystavená povětrnostním vlivům.

Závěr
Fasáda na NEW DOX je originál, který se vzhledem k pracnosti a náročnosti určitě nebude často opakovat a zůstane tak pravděpodobně i do budoucna určitou fasádní kuriozitou. Současně se potvrdilo a ukázalo, jaké různé vlastnosti a využití mají hydroizolační fólie značky FATRAFOL. Klíčovou roli ovšem hraje pečlivá předprojektová příprava a zejména intenzivní spolupráce architekta, projektanta, výrobce a realizátora v případě takto ojedinělého projektu.

podle podkladů firmy Fatra, a. s., Napajedla

„Čalouněná“ fasáda centra současného umění DOX„Čalouněná“ fasáda centra současného umění DOX„Čalouněná“ fasáda centra současného umění DOX