Informace výrobců

Bohumínský Rockwool přispívá ke zlepšení kvality ovzduší v regionu

Na podzim loňského roku spustil výrobce tepelných izolací Rockwool zkušební provoz recyklační linky pro zpětné využití kamenné vlny. Díky tomu projede městem o 1800 kamiónů méně. V lednu letošního roku pak uzavřel Rockwool s Moravskoslezským krajem dohodu, která přispěje k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v regionu.

Rockwool se zavázal k aktivitám, které povedou k dalšímu zlepšení životního prostředí v regionu. Smlouvu s hejtmanem Moravskoslezského kraje prof. Ivo Vondrákem podepsali společně Paweł Pomykała, manažer výrobního závodu, a Peter Kriško, obchodní manažer.

„Ochrana životního prostředí je zásadní součástí naší činnosti. Principy rovnovážného rozvoje a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jsou nedílnou součástí naší činnosti již od začátku vzniku společnosti Rockwool, tedy již více než 80 let,“ uvádí Peter Kriško.

Bohumínský závod dlouhodobě investuje do moderních technologií podporujících ekologii, které vedou ke snížení zátěže životního prostředí k významnému snížení hodnot emisí. Rockwool se zapojil do programu OSN a zavázal se k plnění deseti cílů rovnovážného rozvoje.

„Spuštěním linky na recyklaci odpadu z kamenné vlny, který vznikne ve výrobním procesu, výrazně snížíme zátěž životního prostředí a prašnost v závodě. Po zprovoznění linky se v našem regionu výrazně sníží zatížení kamionovou dopravou,“ uvádí Paweł Pomykała.

V dohodě s Moravskoslezským krajem se výrobce kamenné vlny zavázal do roku 2020 snížit negativní vliv kamionové dopravy na životní prostředí v Bohumíně. Společnost investuje 114 miliónů korun do výstavby vlastního recyklačního závodu, který umožní snížit přepravu materiálu a zboží nákladními auty. Nižší intenzita nákladní dopravy výrazně prospěje kvalitě ovzduší a zvýší bezpečnost silničního provozu.

Dalším bodem dohody je úklid vnitropodnikových silnic a zpevněných ploch za každoročních minimálně 420 tisíc korun. Součástí dohody je rovněž nadstandardní péče o trávníky, stromy a zeleň v areálu bohumínského výrobního závodu. Rockwool každý rok vloží do těchto ekologických aktivit minimálně 840 tisíc korun.

Moravskoslezský kraj se v dohodě zavázal, kromě jiných veřejných aktivit, zvýšit náklady na nadlimitní čištění pozemních komunikací, které spravuje, a podělit se o náklady na regionální monitoring kvality ovzduší. Finančně podpoří ozdravné pobyty předškoláků a žáků 1. stupně základních škol. Podpoří finančně i další ekologické aktivity vedoucí k tomu, aby lidé v regionu dýchali čistší vzduch.

„Intenzivně pracujeme na naplnění vize, že překonáme image kraje s mimořádně znečištěným vzduchem. Uzavírání dohod s významnými průmyslovými podniky je jednou z možností, které k tomu pomohou. Je důležité nejen dodržovat zákonné limity, ale dělat i něco navíc nad rámec legislativy,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

tisková zpráva firmy ROCKWOOL, a. s.

Zástupci firmy Rockwool a Moravskoslezského kraje podepsali dohodu o krocích ke zlepšení čistoty životného prostředíZástupci firmy Rockwool a Moravskoslezského kraje podepsali dohodu o krocích ke zlepšení čistoty životného prostředí