Informace výrobců

Betony řady Cemex Compacton s vyšší konzistencí snižují pracnost – šetří čas i náklady

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Cemex se nově standardně vyrábějí s vyšším stupněm konzistence F6, resp. SF2. Společnost Cemex inovací v produktové řadě Compacton reaguje na požadavky praxe i vývoj stavebního trhu. Cemex, přední světový dodavatel hotových betonových směsí, cementu a kameniva, využívá pro nové receptury nejmodernější superplastifikátory a další přísady vyvinuté ve vlastních specializovaných laboratořích.

Betony s vyšší konzistencí umožňují vytvářet vysoce kvalitní betonové povrchySoučasné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a pokrokové materiály. Transportní betony Compacton jsou směsi na bázi hydraulických pojiv, kameniva a speciálních přísad k dosažení vysokého stupně rozlití. Byly vyvinuty, aby snížily pracnost a zároveň urychlily stavební proces. Jejich použití v praxi umožní snížení nutného počtu pracovníků na stavbě. Zároveň zkrátí dobu potřebnou k dosažení vynikajícího výsledku.

Oceňované vlastnosti
Jejich charakteristickou vlastností je snadná zpracovatelnost, čerpatelnost, jednodušší pohyb čerstvého betonu v konstrukci. Při stavbě je výhodou schopnost zhutnění a odvzdušnění vlivem vlastní hmotnosti a uložení bez nutnosti vibrování, resp. minimálního vibrování u betonu lehce zhutnitelného. Compacton tak eliminuje riziko nadměrného vibrování spojeného s nebezpečím odlučování kameniva a vody. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony důkladně obalí výztuž. Díky dokonalému zalití a vysoké soudržnosti je dosahováno zlepšení statického spolupůsobení s výztuží.

Compacton vytvaruje i složité detaily konstrukce
Betony řady Compacton jsou s úspěchem využívány pro realizaci tvarově složitých konstrukcí, kde umožňují dokonalé probetonování všech detailů, pro betonáž štíhlých a tenkých konstrukcí a také silně armovaných konstrukcí. Právě při hustším vyztužení zlepšuje vyšší tekutost v kombinaci s maximální velikostí zrna kameniva do 16 mm prostupnost betonů mezi výztuží. Do betonů Compacton lze využít také výztuž rozptýlenou ve formě drátků nebo vláken. Compacton umožňuje dosažení delší životnosti a vysoké přesnosti realizovaných konstrukcí. Použití je možné skoro ve všech typech konstrukcí, např. stropech, základových deskách, monolitických schodištích, ale i základových pasech, pilotech, sloupech, stěnách a vodotěsných betonových konstrukcích.

Ukládka probíhá jednoduše přímo z autodomíchávačePro realizaci základových pasů jsou často využívány lehce zhutnitelné betony. Compacton se snadněji rozlije do dokonalé roviny.

Předchází vadám z dodatečného ředění
Zvýšení stupně konzistence lehce zhutnitelných betonů Compacton (ECC – Easy Compacting Concrete) je reakcí na vyšší poptávku po tekutějších betonech a zároveň na objevující se technologickou nekázeň při zpracování dodaného betonu v podobě dodatečného ředění vodou ve snaze získat tekutější konzistenci vlastními silami. Konzistence F6 u lehce zhutnitelného betonu představuje rozlití 630–750 mm. Beton této konzistence je vyráběn v třídách C 16/20 až C 25/30. Další pevnostní třídy betonů a betony pro různé stupně vlivu prostředí jsou připravovány dle konkrétních požadavků zákazníků v souladu s ČSN EN 206.

Konzistence samozhutnitelných betonů Compacton (SCC – Self Compacting Concrete) je nově označována třídou SF2, což odpovídá sednutí – rozlití kužele 660–750 mm. Ve třídě SF2 jsou standardně vyráběny betony od pevnostní třídy C 25/30 výše. Pro všechny betony Compacton je využíváno kamenivo s maximálním zrnem do 16 mm.

„Zkušenosti našich dlouholetých zákazníků ukazují, že nová řada Compacton má ještě lepší vlastnosti, než čekali. Oceňují především to, že ve fázi betonování potřebují na stavbě o dva pracovníky méně než dřív,“ dodává k nové receptuře Ing. Miroslav Vojtek, hlavní technolog společnosti Cemex.

Betony řady Compacton jsou navrženy tak, aby dosáhly vysokého stupně rozlitíLehce zhutnitelný beton vyžaduje jen minimální vibrování, povrch je ale třeba urovnat

Zázemí v nejmodernějších laboratořích
Receptury betonů Compacton jsou vyvíjeny ve spolupráci s moderními výzkumnými a diagnostickými laboratořemi betonu a kameniva společnosti Cemex. Během vývoje jsou využívány celosvětové zkušenosti, nejmodernější poznatky do výroby přináší aktivní spolupráce s významnými akademickými a diagnostickými ústavy. Všechny betony řady Compacton splňují i přísné technické normy a předpisy.

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Cemex Compacton jsou vyráběny na vlastních moderních betonárnách. Vysokou kvalitu betonů zaručuje automatizovaná výroba, systém kontrol a pečlivě vybrané vstupní suroviny. Až na stavbu jsou betony Compacton dodávány v autodomíchávačích v předem domluveném čase. Jejich ukládání probíhá přímo z autodomíchávače, případně pomocí čerpadel s různými délkami výložníků.

Více informací o betonech Compacton a dalších materiálech společnosti Cemex najdete na www.cemex.cz.

podle podkladů společnosti Cemex