Informace výrobců

Baumit – betonové směsi na míru

V současnosti je beton základním materiálovým segmentem většiny stavebních realizací. Jeho využití lze nalézt v různých typech konstrukcí, musí tedy splňovat mnoho specifických požadavků. Společnost Baumit je významným dodavatelem suchých betonových směsí – na českém trhu má více než třetinový podíl – a její široké portfolio výrobků nabízí kvalitní řešení pro profesionální zpracovatele i domácí kutily.

Nejedná se však pouze o suché směsi běžného betonu, ale také o řadu betonových potěrů značky Baumit. Pro vysvětlení ještě doplňme rozdíl mezi oběma stavebními segmenty. Přestože se k jejich výrobě využívají stejné skupiny základních surovin, liší se ve složení, vybraných vlastnostech a přísnosti jejich kontroly. Betonový potěr je určen výhradně pro nenosné, spádové a vyrovnávací vrstvy podlah. Nejdůležitějším parametrem potěru je pevnost v tlaku a také v tahu za ohybu (udávaná v MPa). Naproti tomu standardní beton, který je v nabídce Baumitu rozdělen do několika produktových řad, se využívá v nosných konstrukcích s důrazem na spolehlivý přenos všech druhů zatížení při provozu stavby a rovněž s ohledem na specifické klimatické jevy. Příkladem použití této betonové směsi jsou sloupy, stropy, balkóny, překlady, schodiště, opěrné stěny a další aplikace v interiéru i exteriéru. „Základními specifikačními parametry betonových směsí jsou pevnost v tlaku, stupeň vlivu prostředí, obsah chloridů, velikost kameniva a konzistence. Zmíněná pevnost v tlaku se udává v hodnotách válcových a krychelných pevností (v MPa), přičemž obě naměřené hodnoty jsou rozdílné a nelze je zaměňovat,“ vysvětluje Ing. Martin Herclík, produktový manažer společnosti Baumit. Jednotlivé betony se liší také v závislosti na technologii výroby, použití a konkrétních vlastnostech. Jinými slovy, stejný produkt je často řazen do několika kategorií a má více oblastí pro využití. Baumit nabízí na českém trhu suché směsi běžných i speciálních betonů.

Baumit – betonové směsi na míruBaumit – betonové směsi na míru

Běžné betonové směsi
Mezi nejpoužívanější běžné betony se řadí suché směsi Baumit B 20B 30 s jednotnou velikostí zrna 4 mm pro kvalitní betonáž malých i větších celků. Rozdíl mezi oběma materiály je především v již zmíněné krychelné pevnosti v tlaku 20, resp. 30 MPa. Pro vynikající zpracovatelnost jsou oba tyto materiály velmi oblíbené mezi domácími kutily i profesionálními realizačními firmami. Uplatní se například pro podklady pod dlažbu, pro schody, překlady, opěrné zdi a při dalších betonářských pracích doma i na zahradě. V místech, kde se vytváří drenáž nebo podklad před položením např. dlažebních kostek či desek, je doporučeno použití silně vodopropustné betonové směsi Baumit DrainBeton (drenážní beton) se zrnitostí 8 mm. Tato směs je vhodná rovněž pro vyplnění stavebních jam a výkopů. Všechny dosud zmíněné běžné betonové směsi dodává Baumit nejen v tradičním pytlovém balení pro ruční a strojní zpracování, ale v nabídce je rovněž distribuce těchto materiálů s využitím zapůjčeného mobilního sila.

Baumit B 20Baumit B 30 Baumit DrainBeton

Speciální betonové směsi
Dominantní pozice společnosti Baumit na trhu se suchými betonovými směsmi je dána nejen samotnou kvalitou produktu, dosaženou dlouholetými zkušenostmi, ale také širokým spektrem nabízených výrobních řad. Jinými slovy, Baumit nabízí jednotlivé typy betonu podle specifického zaměření při stavbě objektu a z toho vyplývajících požadavků. Mezi speciální suché betonové směsi patří mimo jiné Baumit ProofBeton se zrnitostí 4 mm, který je v této skupině produktů vlajkovou lodí. Díky své vodonepropustnosti nachází uplatnění především v konstrukcích vodohospodářských staveb, kanalizací, opěrných stěn nebo základů. Jedná se o materiál s vysokou konečnou pevností a vedle odolnosti vůči mrazu a posypovým solím je též certifikovaný pro styk s pitnou vodou. Jako jediný z kategorie speciálních suchých betonových směsí je zpracovatelný ručně i strojně se zapůjčením mobilního sila. Především kutilové a zahrádkáři ocení vlastnosti suché betonové směsi Baumit FixBeton. Jedná se totiž o rychletuhnoucí beton pro drobné stavební práce, který je vhodný například pro betonování sloupků zahradních plotů, zábradlí či dopravního značení. Při práci s touto suchou betonovou směsí je však potřeba dodržet pracovní postup, zejména z pohledu její časové zpracovatelnosti. Ta trvá přibližně 10 minut a směs začíná tuhnout již po 3 minutách. Požadujeme-li však od betonu výborné tepelněizolační vlastnosti, navíc s rezistencí proti požáru, lze z nabídky zvolit materiál Baumit PorBeton. Jedná se o lehčenou betonovou směs s keramickým kamenivem o zrnitosti 4 mm, která slouží zejména k vyrovnávání podlahových konstrukcí, stropů nebo k zásypu kleneb a stavebních dutin. Díky svým mimořádným vlastnostem je tato suchá betonová směs vhodná pro použití při rekonstrukcích objektů. V široké nabídce je také expanzivní cementová směs Baumit FillBeton o zrnitosti 2,5 mm, kterou realizační firmy využívají především při zálivkách železobetonových konstrukcí, zmonolitnění velkorozměrových skeletů nebo jako výplňovou injektáž dutin a pracovních otvorů. Charakteristickou vlastností tohoto materiálu je kromě expanze také vysoká přídržnost k betonu i oceli. Umožňuje tedy například přesné kotvení šroubů a ocelových konstrukcí.

Baumit ProofBetoBaumit FixBetonBaumit PorBetonBaumit FillBeton

Spádové cementové potěry
V této kategorii nabízí Baumit svým označením jednu produktovou řadu ve dvou separátních verzích. Baumit FlexBeton se zrnitostí 4 mm je spádový cementový potěr vyztužený vlákny, který je určen pro interiérovou i exteriérovou realizaci podlahových konstrukcí s proměnlivou tloušťkou vrstvy již od 15 mm. Využívá se především jako spádová vrstva balkónů, lodžií a teras. Zpracovaná vrstva tohoto potěru je pochozí po 24 hodinách. Často je však potřeba čas vytvrdnutí zkrátit, a proto je v nabídce také cementový spádový potěr Baumit FlexBeton Speed. Jak už samotný název napovídá, přidává tento potěr k již zmíněným vlastnostem výrazné zkrácení času zrání. Jeho povrch je pochozí přibližně po třech hodinách a pokládku dalších podlahových vrstev je možné realizovat již po dvou dnech. Potěr je vhodný pro tloušťky v rozmezí 15–80 mm v jednom kroku.

Baumit FlexBetonBaumit FlexBeton Speed

Každý z produktů Baumit v kategorii suchých betonových směsí nabízí unikátní vlastnosti, které lze využít pro určitý druh stavebních činností. Je však důležité důsledně dodržovat základní zásady při práci s nimi. Vedle dodržení předepsaného poměru mísení jednotlivých betonových směsí je potřeba s nimi pracovat v předepsaných časových intervalech a tomu přizpůsobit i jejich přepravu na místo stavby. Při nalévání betonu z výšky je potřeba dodržet maximální vzdálenost 1 m. V případě větších tlouštěk se ukládání provádí ve vrstvách o max. tloušťce 0,3 m. Během celého procesu zrání betonu je nutné ošetřit jeho povrch pokrytím parotěsnou plachtou či fólií, případně zajistit pravidelné vlhčení povrchu. Zamezí se tak předčasnému vysychání.

podle podkladů firmy Baumit

Baumit – betonové směsi na míruBaumit – betonové směsi na míruBaumit – betonové směsi na míruBaumit – betonové směsi na míru