Informace výrobců

Akrylátová omítka CT 60 VISAGE na fasádě nové čistírny odpadních vod v Křelově-Břuchotíně

Omítky a fasádní nátěry Ceresit VISAGE imitují vzhled kamene, kovu nebo dřeva a díky svým vlastnostem nacházejí široké uplatnění nejen na fasádách rodinných domů, ale i na řadě staveb občanské vybavenosti. Jednou z posledních realizací s těmito atraktivními produkty je fasáda nové čistírny odpadních vod v obci Křelov-Břuchotín.

Obec Křelov-Břuchotín leží na severozápad od Olomouce v bezprostřední blízkosti silnice R35 na Mohelnici. Do Olomouce to z obce není daleko, ostatně až do roku 2004 byly obě spojené obce, tj. Křelov i Břuchotín, součástí města Olomouc. Posledních deset let už obec s přibližně 1700 obyvateli funguje samostatně a úspěšně se rozvíjí – dopravní dostupnost je zajištěna autobusy, Křelov má vlastní školu, školku, sokolovnu, faru, knihovnu, poštu a obchody se smíšeným zbožím, nechybí ani rybník. Splaškové vody z domácností v obci jsou však až doposud likvidovány v žumpách nebo septicích s přepadem do dešťové kanalizace nebo do potoka.
Díky OP Životní prostředí a finančnímu příspěvku státu, kraje i obce se proto od roku 2012 buduje v obci splašková kanalizace s čištěním odpadních vod pod obcí v nově navržené mechanicko-biologické čistírně odpadních vod (ČOV). Fasáda nové čistírny odpadních vod je díky fasádnímu systému Ceresit Ceretherm a akrylátové omítce CT 60 VISAGE esteticky zajímavá a maximálně odolná.
Dokončení celého projektu kanalizace a čistírny se předpokládá až v srpnu 2015, fasádu nové čistírny však realizovala stavební a obchodní firma Experior, s. r. o., ze Zábřehu už na jaře roku 2014. Firma Experior, s. r. o., byla založena na počátku roku 2009, majitelé společnosti podnikali ve stavebnictví jako fyzické osoby již od roku 2000. Firma boduje seriózní cenovou politikou, garancí kvality a lhůt stavebních děl a poskytovaných služeb. Firma zavedla a udržuje systém managementu kvality, splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, je členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České republice.
Fasáda čistírny odpadních vod v Křelově-Břuchotíně má následující skladbu:
1. hrubá malta + izolační desky Isover EPS Sokl a Isover EPS Perimetr,
2. hloubková penetrace Ceresit CT 17,
3. stěrka Ceresit CT 85 + perlinka,
4. penetrace pod povrchovou úpravu Ceresit CT 16 šedá,
5. akrylátová omítka Ceresit CT 60 VISAGE v odstínu Italian Bordó + šablona VISAGE London Brick,
6. na soklu mozaiková omítka Ceresit CT 77.

Akrylátová omítka CT 60 VISAGE na fasádě nové čistírny odpadních vod v Křelově-BřuchotíněAkrylátová omítka CT 60 VISAGE na fasádě nové čistírny odpadních vod v Křelově-Břuchotíně

Tenkovrstvá designová akrylátová omítka Ceresit CT 60 VISAGE pro tvorbu struktury cihlového zdiva nebo přírodního kamene je odolná vůči povětrnostním vlivům, je paropropustná, barevně stabilní, charakteristická je pro ni nízká nasákavost a vysoká pružnost.
Díky receptuře BioProtect je navíc odolná vůči plísním, řasám a houbám. „Realizační firma ji použila zcela v souladu s našimi doporučeními“, komentoval výslednou podobu díla Oliver Chmelík, projektový specialista Divize lepidel společnosti Henkel ČR. „Před nanášením omítky napenetrovala podklad doporučeným nátěrem Ceresit CT 16, který usnadnil nanášení finální akrylátové omítky.“
Ceresit CT 16 obsahuje minerální plnivo, které zajišťuje zdrsněný povrch vytvrzeného nátěru pro dobrou přilnavost následných vrstev a vysokou odolnost vůči obrusu. Nátěr sjednocuje povrch, zvyšuje přilnavost omítek, stěrek a nátěrových hmot, má velmi dobrou schopnost krytí a zamezuje vzniku výkvětů a skvrn na probarvených akrylátových, silikonových nebo minerálních omítkách. Na čistírně odpadních vod byl použit nátěr v šedé barvě.
Vynikající službu „odvede“ při realizaci fasády ČOV i lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85. Malta je modifikovaná třemi zesílenými typy mikrovláken a díky jejich unikátní kombinaci a struktuře (vzájemné interakce a optimální délky jednotlivých mikrovláken) je pak odolnější vůči prudkému vyschnutí a následnému vzniku smršťovacích trhlin nebo vypraskání. Fasádní tepelněizolační kontaktní systémy Ceresit Ceretherm, jejichž součástí je i malta Ceresit CT 85, pak při správné aplikaci všech vrstev systému vykazují větší odolnost vůči nárazům. Malta Ceresit CT 85 je vodostálá a mrazuvzdorná a vykazuje vysokou přilnavost k minerálním podkladům i polystyrenu. Kromě zvýšené odolnosti vůči prudkému vyschnutí a vzniku trhlin je odolná i vůči povětrnostním vlivům, zvláště vůči velmi nízkým a velmi vysokým teplotám. „Pracovalo se s nám s ní velmi dobře, malta totiž velmi dobře odolává i náročným podmínkám při aplikaci, například prudkému přímému slunci a větru, a díky tomu snižuje riziko poruch fasády,“ uvedl jednatel společnosti Experior Luděk Purkert.
Oliver Chmelík k tomu dodává: „Fasádní systémy Ceresit Ceretherm s maltou Ceresit CT 85 neslouží jen jako odolné izolační systémy, ale vytvářejí i estetický vzhled budovy. Ten navíc podtrhlo použití akrylátové omítky Ceresit CT 60 VISAGE a na soklu mozaikové omítky Ceresit CT 77.“

Základní údaje
● Doba realizace fasády ČOV Křelov-Břuchotín: květen–červen 2014.
● Použité materiály Ceresit: hloubková penetrace Ceresit CT 17; lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85
základní nátěr Ceresit CT 16, šedý; akrylátová omítka Ceresit CT 60 VISAGE v odstínu Italian Bordó + šablona VISAGE London Brick; mozaiková omítka Ceresit CT 77.
● Realizační firma: Experior, s. r. o.

podle podkladů firmy Henkel

Akrylátová omítka CT 60 VISAGE na fasádě nové čistírny odpadních vod v Křelově-BřuchotíněAkrylátová omítka CT 60 VISAGE na fasádě nové čistírny odpadních vod v Křelově-Břuchotíně