Informace výrobců

AGC Glass Europe na Všeobecné světové výstavě Expo 2015 v Miláně

Společnost AGC Glass Europe je partnerem belgického pavilonu na Všeobecné světové výstavě Expo 2015 v Miláně. Použitá technologická řešení zároveň představuje na speciálních webových stránkách. Jedním z produktů jsou i skla SunEwat XL se zabudovanými fotovoltaickými články.

www.agc-expomilano.euNové webové stránky věnované AGC na Expo 2015
Světová výstava Expo 2015 Milano odstartovala 1. května s očekáváním přivítat v průběhu šesti měsíců až 20 miliónů návštěvníků. Ve stejný den spustila společnost AGC Glass Europe nové webové stránky věnované sklům použitým a prezentovaným v belgickém pavilonu, jehož je oficiálním partnerem a dodala pro něj 1305 m2 skla. Konceptu belgického pavilonu dominují dvě hlavní témata – udržitelnost životního prostředí a technologické inovace.

Nové webové stránky AGC nápaditě ukázují, jak mohou speciální sklářské výrobky plnit daná kritéria pavilonu (zabránit nadměrnému přehřívání, generovat elektrický proud, zajišťovat dokonalé hygienické podmínky atd.). Široká veřejnost má tak možnost inspirovat se pro využití skla ve vlastních domovech.

Sklo se zabudovanými fotovoltaickými články
Geodetická kopule – srdce belgického pavilonu – je opravdovým lákadlem pro oči. Polovinu z celkové plochy 500 m2 tvoří sklo SunEwat XL se zabudovanými fotovoltaickými články, tedy stejné sklo, které pokrývá i střechu další části pavilonu –farmy. Všechny tyto solární panely generují 130 kWh elektrického proudu denně, a zásobují tak energií celý pavilon. Toto množství odpovídá denní energetické spotřebě 15 domácností.

SunEwat XL je stavebně integrované fotovoltaické řešení (BIPV, building integrated photovoltaics). To znamená, že jde o sklo, které vyrábí elektřinu a zároveň slouží jako stavební materiál.

Ústřední prostor belgického pavilonu pod monumentální kopulíSunewat XL na belgickém pavilonu na Expo 2015 v Miláně

Střecha farmy je zkonstruována z jiného typu fotovoltaických výrobků, a to ze stejně inovativního skla, ve kterém je mezi dvěma tabulemi skel zabudována ultratenká solární organická vrstva. Cílem je přeměnit každý sluneční paprsek v energii. Tento výrobek je výsledkem spolupráce mezi firmou AGC Glass Europe a Heliatek a jeho vývoj stále ještě probíhá.

Více informací najdete na www.agc-expomilano.eu a také na sociálních sítích – Facebook, Instagram, YouTubeLinkedIn.

podle podkladů firmy AGC Glass Europe

Fotovoltaické panely integrované do skleněné střechy belgického pavilonu – farmy