Ekonomika

Zpráva o vývoji českého realitního trhu ve třetím čtvrtletí

Colliers International vydává svoji nejnovější zprávu o vývoji realitního trhu v České republice zahrnující průmyslový, investiční a kancelářský trh v Praze a České republice ve třetím čtvrtletí 2013.

Pražský kancelářský trh ve 3. čtvrtletí 2013 

Celková nabídka kanceláří ve třetím čtvrtletí překročila 2,89 milionů m2, kdy byla dokončena budova BB Centrum G společnosti Passerinvest s kapacitou 5500 m2, které jsou k dispozici k pronájmu. Kromě toho společnost HB Reavis spekulativně zahájila stavbu projektu Metronom v Praze 5, který nabídne 30 000 m2. Tím vzrostl objem kancelářských prostor ve výstavbě na více než 310 000 m2 ve 23 budovách.


Ve 3. čtvrtletí bylo pronajato celkem 52 000 m2, což je méně než v prvním (88 700 m2) i druhém (73 000 m2) čtvrtletí 2013, ale více než ve třetím čtvrtletí 2012 (44 100 m2). Čistá poptávka ve 3. čtvrtletí činila více než 40 %, a to především díky expanzím Group M ve Factory Office Centre, Wall Street Systems v Myšák Gallery a SAP Busiess Services v Avenir Business Park, zatímco podíl renegociací klesl na 37 % ve srovnání s 48 % ve druhém a 41 % v prvním čtvrtletí. Nejvíce kancelářských prostor bylo pronajato v Praze 5 (11 800 m2), Praze 1 (10 550 m2) a Praze 4 (8550 m2),

Celková míra neobsazenosti v Praze mezičtvrtletně mírně narostla o 5100 m2, což znamená, že k okamžitému pronájmu je dostupných téměř 375 000 m2 moderních kancelářských prostor. K mezičtvrtletnímu zvýšení míry neobsazenosti došlo v sedmi z deseti pražských městských částí, nicméně v šesti z nich došlo jen k nepatrnému růstu. Nejvyšší rozdíl byl zaznamenán na Praze 1 (ze 14 % na 15,3 %). Zajímavé je, že Praha 9 má nejvyšší procentuální míru neobsazenosti (30,9 %), zatímco největší podíl neobsazených prostor v metrech čtverečních se nachází v Praze 1 (68 500 m2).

Základní nájemné prostor nejvyšší kategorie v centru města bylo v poslední době pod tlakem a v důsledku rostoucí konkurence mezi stávajícími nemovitostmi a těmi ve výstavbě mírně kleslo. Základní nájemné prostor nejvyšší kategorie ve vnitřním a vnějším městě stagnovalo na 15 – 17,5 eur/ m2 měsíčně, respektive 13 – 14,5 eur/ m2 měsíčně, zatímco nájemní pobídky v podobě nájemních prázdnin a příspěvků na vybavení prostor byly i nadále důležitou součástí nájemních podmínek.

„Předpokládáme, že míra neobsazenosti v posledním čtvrtletí, kdy bude dokončeno několik nových kancelářských budov, překročí 13 %. Očekáváme, že do konce roku bude na trh dodáno dalších šest kancelářských budov o celkové velikosti 73 000 metrů čtverečních, které jsou již ze 70 procent pronajaty,“ řekla Jana Vlková, vedoucí oddělení kancelářských prostor Colliers International v České republice.

Klíčové údaje pražského kancelářského trhu ve 3. čtvrtletí
Celková nabídka kanceláří v Praze: 2 896 027 m2
Celkový objem pronajatých prostor: 52 067 m2
Míra neobsazenosti: 12,94 %
Základní nájemné prostor nejvyšší kategorie: 19,5 – 20,5 eur/ m2 měsíčně

Trh průmyslových nemovitostí ve 3. čtvrtletí
V prvních třech čtvrtletích roku bylo dokončeno 231 700 m2 průmyslových nemovitostí, což zvýšilo celkovou nabídku na více než 4,4 mil. m2. V samotném 3. čtvrtletí bylo na trh dodáno 128 600 m2 průmyslových nemovitostí, z nichž pouze 5400 m2 bylo postaveno spekulativně. Dalších 152 200 m2 bylo ke konci 3. čtvrtletí ve výstavbě, z nichž 12 500 m2 se staví spekulativně.

Hrubá poptávka ve 3. čtvrtletí dosáhla nejvyššího čtvrtletního objemu transakcí v letošním roce a zaznamenala meziroční růst o 17 %. Čistá poptávka po průmyslových prostorách činila v prvních devíti měsících roku 431 000 m2, z nichž 180 960 m2 bylo pronajato v samotném třetím čtvrtletí, což z něj činí nejsilnější čtvrtletí v tomto roce.
Míra neobsazenosti na českém průmyslovém trhu se v mezičtvrtletním srovnání téměř nezměnila. Míra neobsazenosti v Praze činila na konci 3. čtvrtletí 9,9 %, ve srovnání s 10,4 % ve 2. čtvrtletí, z toho jedna třetina volných prostor se nachází v západní části města.

Jak základní nájemné průmyslových prostor kategorie A, tak i kancelářských vestavků zůstalo ve 3. čtvrtletí stabilní a většina developerů i nadále nabízela nájemní pobídky ve formě nájemních prázdnin, jak tomu bylo i v předchozích čtvrtletích.

„Vzhledem ke dvěma distribučním centrům, které plánuje společnost Amazon v Brně a Praze, očekáváme, že celková hrubá poptávka překročí poprvé po třech letech 900 000 metrů čtverečních,“ řekl Robert Bocker, vedoucí oddělení průmyslových prostor Colliers International v České republice.

Klíčové údaje českého průmyslového trhu ve 3. čtvrtletí
Celková nabídka průmyslových prostor v ČR: 4 420 660 m2
Celkový objem pronajatých prostor: 272 100 m2
Míra neobsazenosti: 8,5 %
Základní nájemné prostor nejvyšší kategorie: 4,25 eur/m2 měsíčně

Klíčové závěry pro investiční trh
Poté, co bylo v předchozích zprávách zmiňováno, že tuzemští investoři jsou aktivní v transakcích v rozmezí jednoho až deseti milionů eur, nyní je stále patrnější, že čeští investoři se zajímají také o investice ve vyšší hodnotě. Očekává se, že tento trend bude pokračovat. Kancelářský sektor i nadále zůstane nejzajímavějším jak pro mezinárodní, tak i tuzemské investory. Zpráva také uvádí, že v následujících měsících bude růst zájem o core plus nemovitosti, protože se cenová očekávání prodávajících i kupujících začínají přibližovat. Očekáváme, že objem investic překročí v letošním roce hranici jedné miliardy eur.