Ekonomika, Průmysl a obchod

Vývoj stavebnictví v roce 2017

Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Rok 2017 měl ve srovnání s předchozím rokem o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 5,0 % (příspěvek +3,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,7 % (příspěvek –1,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2017 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,6 % a činila 34 478 Kč.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2017 v tuzemsku uzavřely 61 515 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 0,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 9,3 % a činila 202,6 mld. Kč, v pozemním stavitelství 93,3 mld. Kč (růst o 8,4 %) a v inženýrském stavitelství 109,2 mld. Kč (růst o 9,9 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 9,0 % vyšší. Ke konci roku 2017 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 17,4 tisíc zakázek (pokles o 5,5 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 131,1 mld. Kč (růst o 1,7 %).
Počet vydaných stavebních povolení v roce 2017 meziročně vzrostl o 1,0 %, stavební úřady jich vydaly 84 164. Orientační hodnota těchto staveb činila 352,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2016 vzrostla o 24,1 %.
Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2017 činila 6442 tis. m², což v meziročním srovnání znamená růst o 6,2 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 18,2 %, nebytových budov klesla o 4,2 %.
Počet zahájených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 15,8 % a činil 31 521 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 17,7 %, v bytových domech byl růst o 23,4 %.
Počet dokončených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 4,6 % a činil 28 575 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,2 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 3,0 %.

zdroj ČSÚ