Ekonomika, Průmysl a obchod

Stavebnictví v září 2017

Stavební produkce v září 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 0,2 %, bez očištění se snížila o 1,1 %. Září 2017 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 0,8 % (příspěvek +0,5 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 5,0 % (příspěvek –1,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2017 meziročně snížil o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 34 952 Kč.

Stavební úřady v září 2017 vydaly 7425 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 3,8 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 32,2 %.

Počet zahájených bytů v září 2017 meziročně klesl o 4,0 % a dosáhl hodnoty 2420 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 21,6 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 53,2 %.

Počet dokončených bytů se v září 2017 meziročně zvýšil o 2,8 % a činil 2578 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 1,3 %, v bytových domech došlo k poklesu o 4,5 %. Rostl počet dokončených bytů v nástavbách k bytovým domům.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,0 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,6 %. Údaje za září 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 11. 2017 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ