Ekonomika, Průmysl a obchod

Stavebnictví v lednu 2018

Stavební produkce v lednu 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně vzrostla o 33,6 %. Leden 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku stejný počet pracovních dnů, ale klimatické podmínky byly nesrovnatelné. Zatímco v roce 2017 byl měsíc leden teplotně výrazně podprůměrný (podobně podnormální byl v Česku naposledy březen 2013), letošní leden byl v České republice mimořádně teplý. S průměrnou měsíční teplotou plus 1,8 °C se stal čtvrtým nejteplejším lednem od roku 1961, kdy se začaly v zemi zaznamenávat celkové průměry teplot. Meziroční rozdíl v průměrných teplotách byl 7,4 °C a příznivé klimatické podmínky umožnily stavbařům provádět veškeré stavební práce.

Lednová stavební produkce představuje dlouhodobě nejslabší příspěvek během stavební sezóny, když tvoří zhruba 4 % z celkového úhrnu za rok, a na výkyvy počasí je mimořádně citlivá. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 30,9 % (příspěvek +26,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 47,7 % (příspěvek +7,6 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2018 meziročně zvýšil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 10,2 % a činila 33 529 Kč.

Stavební úřady v lednu 2018 vydaly 6045 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 1,4 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 26,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 20,8 %.
Počet zahájených bytů v lednu 2018 meziročně vzrostl o 23,1 % a dosáhl hodnoty 2426 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 33,8 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 13,2 %.
Počet dokončených bytů v lednu 2018 meziročně klesl o 7,8 % a činil 2147 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 22,1 %, v bytových domech došlo k poklesu o 37,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 1,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,5 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,8 %.

zdroj ČSÚ