Ekonomika, Průmysl a obchod

Stavebnictví v březnu 2019

Stavební produkce v březnu 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,4 %. Meziročně vzrostla o 11,6 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 9,9 % (příspěvek +8,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 18,5 % (příspěvek +3,6 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 11,6 % (březen 2019 měl stejný počet pracovních dnů jako březen 2018).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v březnu 2019 meziročně zvýšil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2019 meziročně vzrostla o 7,2 %.
Stavební úřady v březnu 2019 vydaly 7224 stavebních povolení, meziročně o 11,2 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 35,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 41,7 %.
Počet zahájených bytů v březnu 2019 meziročně vzrostl o 62,4 % a dosáhl hodnoty 4224 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 27,4 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 148,8 %.
Počet dokončených bytů v březnu 2019 meziročně vzrostl o 0,2 % a činil 2393 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 3,8 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 3,9 %. Rostl počet dokončených bytů v nástavbách k bytovým domům.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,2 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 12,8 %. Údaje za březen 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2019.

zdroj ČSÚ