Ekonomika, Průmysl a obchod

Stavebnictví v březnu 2018

Stavební produkce v březnu 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 0,7 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,0 %, bez očištění se snížila o 0,7 %. Březen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 1,7 % (příspěvek +1,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 9,7 % (příspěvek –2,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví zůstal v březnu 2018 meziročně na stejné úrovni března 2017. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,3 % a činila 34 032 Kč.
Stavební úřady v březnu 2018 vydaly 6498 stavebních povolení, meziročně o 7,1 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 31,1 %. Tento pokles je ovlivněn vysokou srovnávací základnou z března 2017, kdy byla povolena velká průmyslová stavba.
Počet zahájených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 1,8 % a dosáhl hodnoty 2601 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 1,0 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 31,5 %.
Počet dokončených bytů v březnu 2018 meziročně vzrostl o 46,1 % a činil 2388 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 30,3 %, v bytových domech došlo k růstu o 146,4 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2018 v EU28 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,6 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 3,8 %. Údaje za březen 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2018.

zdroj ČSÚ