Ekonomika, Průmysl a obchod

Stavební produkce v lednu 2015

Stavební produkce v lednu 2015 vzrostla meziročně reálně o 5,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,9 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 34,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 30,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 13,8 % bytů více.

Stavební produkce v lednu 2015 vzrostla meziročně reálně o 5,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 8,5 %. Leden 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu 2015 meziměsíčně vyšší o 8,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 5,5 % (příspěvek +4,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 7,3 % (příspěvek +1,4 p. b.). Stavební produkce v lednu 2015 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 29,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2015 meziročně snížil o 3,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,2 % a činila 28 464 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2015 meziročně zvýšil o 2,9 %, stavební úřady jich vydaly 5270. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 13,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 34,9 %.

Počet zahájených bytů v lednu 2015 meziročně klesl o 30,0 % a dosáhl hodnoty 1384 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 14,3 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 54,1 %.

Počet dokončených bytů se v lednu 2015 meziročně zvýšil o 13,8 % a činil 2005 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 6,5 %, v bytových domech vzrostl o 98,0 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2014 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,5 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,8 %. Údaje za leden 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 3. 2015 v 11.00 h.

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním ledna 2015 revidovány údaje za rok 2014. Stavební produkce v roce 2014 vzrostla meziročně reálně o 4,3 %. Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 3,4 % (příspěvek +2,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 6,4 % (příspěvek +1,9 p. b.).

zdroj ČSÚ