Ekonomika, Průmysl a obchod

Sněmovna schválila rozpočty SFRB a SFDI

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) bude mít příští rok rozpočet s výdaji ve výši 2,17 miliardy korun. Na příjmech má získat 893 miliónů korun. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude příští rok hospodařit s částkou 72,5 miliardy korun, přičemž zhruba 19 miliard korun dostane z programů EU.

SFRB
V porovnání s letošním rozpočtem SFRB budou jeho výdaje o něco vyšší, příjmy naopak nižší. Pro letošní rok měl SFRB schváleny výdaje ve výši 2,14 miliardy korun a příjmy ve výši 917 miliónů korun.

Cílem fondu je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů formou nízkoúročených úvěrů. V roce 2019 by mohl fond mít podle výhledu na výdaje až 2,33 miliardy korun.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) poslancům řekla, že postupně vyplácené dotace plynoucí ze smluv uzavřených do roku 2010 jsou plně pokryty z prostředků rezervovaných za tímto účelem v aktivech fondu. Aktiva nesmějí klesnout pod šest miliard korun, upozornila ministryně.

Příjmy SFRB mají tvořit dotace ze státního rozpočtu ve výši 107,7 miliónu korun. Splátky poskytnutých úvěrů mají fondu přinést 684 miliónů. Dalších 100 miliónů by měly vynést úroky z úvěrů. Milión by měl získat na poplatcích za poskytnutá ručení.

Na nízkoúročených úvěrech určených na výstavbu nájemních bytů, opravy a modernizace bydlení včetně úvěrové pomoci v případě poškození bytového fondu při živelních pohromách plánuje SFRB vydat jednu miliardu korun. Fond bude ze svého rozpočtu nově podporovat i regenerace veřejných prostranství na sídlištích. V programu Panel na zateplování a modernizace bytových domů je pro příští rok vyčleněno 761 miliónů korun. Na správní výdaje fondu má jít 73,5 miliónu korun.

SFDI
Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) bude příští rok hospodařit s částkou 72,5 miliardy korun, přičemž zhruba 19 miliard korun dostane z programů EU. V porovnání s letošním rozpočtem bude mít fond přibližně o deset miliard korun méně. Částka má pokrýt plánované projekty, uvedl ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Podle předsedy poslanců opoziční ODS Zbyňka Stanjury je ale rozpočet SFDI „ostudně nízký“.

Ministr řekl, že v průběhu roku bude možné rozpočet fondu zvýšit rozpočtovými opatřeními na 76,5 miliardy korun, což doporučil také sněmovní hospodářský výbor. Peníze mají být využity pro výplatu závazků stavebním firmám a dalším zhotovitelům plynoucích z dříve uzavřených smluv. Ondřej Polanský (Piráti) nepřesvědčil většinu Sněmovny, aby vyzvala vládu k zajištění dostatku lidí na kontrolu staveb i jejich projektů.

Proti letošní výši rozpočtu představuje schválená suma citelné omezení peněz. Letos fond hospodaří se zhruba 82 miliardami korun. Vláda v návrhu rozpočtu fondu na příští rok uvádí, že nově zahajované akce budou financovány v omezeném rozsahu. Stanjura v této souvislosti varoval, že v roce 2019 hrozí výpadek desítek miliard. „Nejsme na to jako Česká republika vůbec připraveni,“ uvedl Stanjura, který v minulosti vedl ministerstvo dopravy.

Ze schválených více než 72 miliard korun připadá 53,8 miliardy na národní peníze a zbylých 18,7 miliardy na dotace z programů EU. Nejvíc peněz půjde podle požadavků investorů na silniční infrastrukturu.

Návrh na výstavbu a rekonstrukce silnic a dálnic počítá s dotací 29,5 miliardy korun, 21,8 miliardy má směřovat na rozvoj železniční infrastruktury a zhruba 1,2 miliardy na vodní cesty. Z menších kapitol návrh rozpočtu předpokládá například podporu financování výstavby cyklostezek ve výši 150 miliónů Kč.

Na straně příjmů by měl fond dostat například ze silniční daně 6,1 miliardy korun, ze spotřební daně 8,2 miliardy korun a z mýtného 9,2 miliardy korun. Pět miliard korun by měly vynést dálniční známky.

zpráva ČTK