Ekonomika

Podle Sdružení pro výstavbu silnic Praha chybí v rozpočtu SFDI miliardy

Vládou schválený návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky 2017–2018 dokládá, že přes neustálé proklamace pro současnou vládu nejsou investice do dopravní infrastruktury prioritou, uvádí ve své tiskové zprávě Sdružení pro výstavbu silnic Praha.

SFDI eviduje pro rok 2016 nepokryté potřeby za 2,5 miliardy korun a další miliardy budou chybět krajům na silnice II. a III. třídy (v roce 2015 dostaly kraje 4,6 mld. Kč). Návrh na rok 2016 i výhled na další dva další roky tak vzbuzuje otázku, zda se nevracíme k dřívější nestabilitě tolik kritizované za minulých vlád.

Bilance příjmů a výdajů SFDI – rozpočet 2015 a rámce 2016 a 2017 (výdaje celkem v tis. Kč)
Rozpočet 2015: 94 352 279 (po převodu z roku 2014 byl upraven na 103 640 370)
Výhled rozpočtu 2016: 91 034 618
Výhled rámce rozpočtu 2017: 93 190 618

Návrh Bilance příjmů a výdajů SFDI – rozpočet 2016 a rámce 2017 a 2018 (výdaje celkem v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2016: 65 650 809
Návrh rozpočtu 2017: 71 394 647
Návrh výhledu rámce rozpočtu 2018: 70 363 578
V roce 2016 je již zakalkulován předpokládaný zůstatek účtů SFDI ve výši 4 202 255 tis. Kč (takže je vlastně uveden v obou letech).

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 z července 2015 ukazují absurdnost plánování dopravní infrastruktury v ČR.
Zatímco v roce 2015 (rozpočet 94 352 279 tis. Kč) došlo proti roku 2014 (skutečně vynaložené náklady 59 512 832 tis. Kč) k nárůstu o téměř 35 mld. Kč (+ 58,5 %) a pokud započítáme dnes již navýšené převody, tak o více než 44 mld. Kč, tj. celkem na 103 640 370 tis. Kč (tedy +74,1 %), pak v roce 2016 naopak dochází k poklesu o 28,7 mld. Kč (–43,7 %), pokud nebudeme započítávat letošní navýšení. Podobný přístup bude mít Česká republika pravděpodobně jako jedna z mála výjimek v celosvětovém měřítku.
Rovněž neveselé jsou i rozpočtové výhledy. Pro roky 2017 a 2018 eviduje SFDI nepokryté požadavky na národní zdroje ve výši 16,1 mld. a 26,6 mld. Navrhovaná výše zdrojů v těchto letech nedosahuje ani velmi konzervativně stanovených hodnot z tzv. návrhové varianty financování dle Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, která byla vládou schválena v roce 2013. Podle této strategie byla například pro rok 2016 stanovena potřeba národních zdrojů ve výši 52,3 mld. Kč, ale v cenách roku 2012. A realita? V návrhu je 48 mld. ze státního rozpočtu v cenách roku 2015. 
Rozpočet nezahrnuje žádné finanční prostředky pro výstavbu, opravy a rekonstrukce krajských silnic II. a III. tříd, přestože v letošním roce byly dotace pro kraje všemi dotčenými stranami hodnoceny jednoznačně pozitivně a obdobný postup byl původně krajům přislíben i pro rok následující. V doprovodném usnesení je sice uvedeno, že problematika bude ještě prověřována v průběhu roku 2016, ale fakticky to znamená, že s ohledem na termíny přípravy staveb a organizaci výběrových řízení pro tyto akce nebude možné v roce 2016 opravy krajských silnic realizovat. Takto schválený rozpočet opět přispěje k devastaci silnic II. a III. tříd.
Stále přetrvává nepřipravenost staveb. Vždyť i v návrhu rozpočtu SFDI se uvádí, že veškeré akce zařazené do návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu nemají dosud splněny všechny nezbytné administrativní náležitosti a jsou do návrhu zařazeny podmíněně. Návrh dále uvádí, že na významnou část k realizaci připravených projektů na silnicích I. třídy a komunikacích hl. m. Prahy, které nesou zátěž tranzitní dopravy, není dostatek finančních zdrojů.
„Dopravní stavitelství se letos nadechlo a doufalo v lepší budoucnost, ale nový rozpočet SFDI optimismus značně tlumí. Vždyť jeho plánovaná výše nedosahuje ani úrovně rozpočtů z období tzv. ‚tupých škrtů‘, které byly i členy současné vlády tolik kritizovány. Stavební firmy se jen těžko mohou vyrovnávat s obrovskými meziročními výkyvy rozpočtu, které připomínají systém rozsviť–zhasni. Naději vkládám do nedávného mediálního prohlášení premiéra Sobotky, který chce řešit posílení prostředků na silnice II. a III. třídy,“ řekl Ing. Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic Praha.
Nové programové období Operačního programu doprava mělo dokázat, že u nás umíme čerpat evropské dotace tak, aby to na naší dopravní infrastruktuře bylo vidět. Bohužel, dosavadní výsledky vzbuzují spíše obavy.
Ve svém programovém prohlášení se současná česká vláda zavázala poskytovat na výstavbu dopravní infrastruktury v ČR ročně 2,5 % HDP. Jako optimální z pohledu investorské přípravy staveb vidíme rozpočty SFDI na jednotlivé roky ve výši 75 až 85 mld. Kč. Pokud své závazky vláda nesplní, nevzroste jen vnitřní zadlužení dopravní infrastruktury, ale velmi pravděpodobně přijdeme i o další evropské peníze. V období hospodářského růstu je taková rozpočtová politika naprosto nepochopitelná.
tisková zpráva Sdružení pro výstavbu silnic Praha