Ekonomika, Průmysl a obchod

Na firmy se valí povinné energetické audity

Velké výrobní podniky, obchodní řetězce, potravinářské koncerny a další firmy budou muset k 5. prosinci 2015 poprvé zpracovat energetický audit nebo se vydat cestou certifikace dle norem ISO 50001 nebo ISO 14001. Dvě třetiny firem o nové povinnosti, dané novelou zákona o hospodaření energií, vůbec neví nebo jsou o ní informovány nedostatečně. Vyplývá to z šetření společnosti Bureau Veritas.

„Letošní jaro přineslo dvě významné energetické novely (zákon o hospodaření energií a energetický zákon), skoro 66 % procent firem má ale problém zorientovat se v tom, co jim který zákon ukládá. Patrné je to zvláště u novely zákona o hospodaření energií. Třetina firem o nové povinnosti vůbec neví a zcela se ztratila v legislativní smršti. Druhá třetina podniků je informovaná nedostatečně či zmatečně a zároveň vylučuje, že je možné novým zákonným povinnostem ve stanové prosincové lhůtě dostát,“ upozorňuje Jakub Kejval, generální ředitel společnosti Bureau Veritas.

Smyslem novely zákona o hospodaření energií je ukázat podnikatelům možnosti pro energeticky úsporná řešení, která povedou ke snížení výdajů vynakládaných za energie, a zvýšení konkurenceschopnosti. „Energie jsou zásadní položkou a ve velkých podnicích tvoří 30 až 50 % variabilních nákladů a zákon vlastně pobízí podniky k racionálnějšímu uvažování v této oblasti. Vztahuje se na firmy, které mají více jak 250 zaměstnanců a jejich aktiva, potažmo majetek, přesahují korunový ekvivalent částky 43 miliónů euro nebo mají obrat vyšší než 50 milionů euro,“ informuje Jakub Kejval.

Firmy mají na vybranou jednu z tří možných cest, jak dostát požadavkům zákona. Pokud preferují jednorázové řešení, zvolí energetické audity. Jestliže dají přednost systémovému řešení, vyberou si zavedení a certifikaci systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. Nutnost zpracovávat audity jim tak odpadne. Další možností je certifikace podle ISO 14001, kdy sice firmy musí jednorázově zpracovat energetický audit, ale bez povinnosti tak činit každé čtyři roky. „Tuto alternativu ale osobně nepovažuji za příliš šťastné řešení a kombinaci jednorázového vstupního auditu s tříletým cyklem ISO 14001 nedoporučuji,“ uzavírá generální ředitel Bureau Veritas Jakub Kejval.

Nejčastější dotazy firem k novele zákona o hospodaření energií
Jaké budou náklady a přínosy pro firmy?
Energetický audit či implementace a certifikace ISO 50001 trvá řádově několik týdnů až jednotek měsíců a podnik za něj zaplatí řádově stovky tisíc korun (dle velikosti energetického hospodářství). Je-li audit proveden kvalifikovaně a správně, náklady na jeho provedení se podniku násobně vrátí ihned po prvním realizovaném energeticky úsporném projektu.

Co hrozí, když podnik povinnost nesplní?
Pokud má podnik platný energetický audit, který byl zpracován v období 3 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), v tom případě se takovýto energetický audit považuje za energetický audit podle tohoto zákona a povinnost je tedy až do 30. 6. 2019 splněna.

Při nesplnění se firma dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 mil. Kč. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

Kdo může provádět energetické audity?
Seznam energetických specialistů naleznete na stránkách MPO: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx. Energetické audity mohou provádět tyto fyzické osoby nebo právnické osoby, které je zaměstnávají či najímají externě. Jak se stát energetickým specialistou? Odpověď opět na stránkách MPO: http://www.mpo.cz/dokument36333.html.

Kdo může implementovat ISO 50001?
Implementovat ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií může každá firma sama (obvykle má na starosti manažer kvality) nebo ve spolupráci s jakoukoliv zkušenou poradenskou firmou.

Kdo je oprávněn udělovat certifikáty ISO 50001?
Certifikáty ISO 50001 může udělovat akreditovaný certifikační orgán.

tisková zpráva