Články

Stavebnictví v srpnu 2007

Celková stavební produkce v srpnu 2007 meziročně
vzrostla ve stálých cenách o 3,3 %. Nárůst stavební produkce byl
ovlivněn zejména růstem pozemního stavitelství na nové výstavbě,
rekonstrukcích a modernizacích. Pokračoval pokles produkce na
stavbách inženýrského stavitelství, nicméně ve srovnání s
předchozími třemi měsíci již nebyl tak výrazný.

Stavební práce podle dodavatelských smluv u
podniků s 20 a více zaměstnanci meziročně vzrostly ve stálých
cenách o 3,0 %. Stavební práce na nové výstavbě, rekonstrukci
a modernizaci se zvýšily o 3,1 % (příspěvek 2,6 procentního
bodu), v tom pozemní stavitelství vzrostlo o 8,4 % (příspěvek 4,2
p. b.) a inženýrské stavitelství pokleslo o 4,7 % (příspěvek
–1,6 p. b.). U oprav a údržby stavební práce klesly o
11,4 % (příspěvek –1,5 p. b.). Pokles o 33,0 %
zaznamenaly ostatní práce (příspěvek –0,2 p. b.). Stavební práce v
zahraničí se meziročně zvýšily o 87,4 % (příspěvek 2,1 p.
b.).
Počet zaměstnanců ve stavebních firmách,
které měly 20 a více zaměstnanců, klesl o 2,0 % oproti srpnu roku
2006. Průměrná nominální měsíční mzda zaměstnanců
byla 22 113 Kč a meziročně se zvýšila o 7,5 % (reálná mzda
vzrostla o 5,0 %). Průměrná hodinová mzda byla 143 Kč a proti
stejnému období 2006 byla vyšší o 9,4 %. Produktivita
práce
na jednoho zaměstnance vzrostla o 5,1 %.
Produktivita práce na jednu odpracovanou hodinu se zvýšila
o 7,0 %.
Stavební úřady v srpnu 2007 vydaly 11 285 stavebních
povolení
(v tom 6461 pro nové stavby a 4824 pro změny
dokončených staveb). Počet stavebních povolení meziročně poklesl
o 17,0 %.
Orientační hodnota staveb povolených v srpnu
2007 byla 35,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím 2006
poklesla o 3,3 %. Novou výstavbou vzniknou stavby v hodnotě 20,6
mld. Kč (pokles o 12,4 %, příspěvek –8,0 procentního bodu). Změnou
dokončených staveb vzniknou stavby v hodnotě 14,6 mld. Kč (nárůst o
13,4 %, příspěvek 4,7 p. b.). K poklesu orientační hodnoty nové
výstavby nejvíce přispěly stavby nebytových budov zejména z důvodu
vysoké meziroční srovnávací základny (pokles o 47,6 %, příspěvek
–11,2 p. b.). Naopak orientační hodnota nových staveb bytových
budov vzrostla o 19,2 % (příspěvek 4,5 p. b.). U změn dokončených
staveb došlo k nejvyššímu nárůstu orientační hodnoty u ostatních
staveb (nárůst o 38,6 %, příspěvek 6,4 p. b.), kde byly
povoleny finančně náročné modernizační a rekonstrukční akce na
železničních tratích.
Stavebními úřady byla povolena výstavba 5116
bytů
, což bylo o 846 bytů více než v srpnu 2006 (růst o
19,8 %). Z toho novou výstavbou vznikne 4527 bytů (o 766 bytů více)
a změnou dokončených staveb 589 bytů (o 80 bytů více). Orientační
hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 10,7 mld.
Kč.
Stavební úřady dále povolily výstavbu budov s podlahovou
plochou 830,7 tis. m2 (pokles o 13,5 %), v tom
u bytových budov vzrostla o 9,2 % a u nebytových budov klesla o
38,9 %. Průměrná podlahová plocha u nové bytové výstavby byla 115,1
m2 s orientační hodnotou 19,7 tis. Kč za
1 m2.
 

Podle údajů Eurostatu v červenci 2007 v EU 27
meziročně vzrostla stavební produkce (ISP) po očištění od vlivu
počtu pracovních dnů o 0,5 %, z toho pozemní stavitelství se
zvýšilo o 1,1 % a inženýrské pokleslo o 3,0 %. Z členských států,
za které byla data dostupná, se ISP nejvíce zvýšil v Rumunsku
o 26,3 %, dále ve Slovinsku o 17,9 %, v Polsku o 17,0 % a na
Slovensku o 3,2 %. Nejvýraznější pokles ISP byl v Maďarsku o 14,6 %
a v Německu o 3,7 %.