Články

Stavebnictví v lednu 2010

Stavební produkce v lednu 2010 meziročně
klesla ve stálých cenách o 25,6 %, po očištění od vlivu
počtu pracovních dnů klesla o 24,6 %. Leden 2010 měl ve
srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den
méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla
v lednu 2010 meziměsíčně nižší o 22,0 %.

Propad stavební produkce ovlivnily nepříznivé klimatické
podmínky (v lednu 2010 spadlo o 20 % více srážek než je
dlouhodobý normál a průměrná teplota byla o 2,2 °C nižší
oproti dlouhodobému normálu) a úbytek nových stavebních
zakázek. Produkce v pozemním stavitelství klesla
o 32,7 % (příspěvek 25,6 procentního bodu) a u
produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu
o 0,2 % (příspěvek 0,0 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců
v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se
v lednu 2010 meziročně snížil o 7,8 %.
Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců
meziročně klesla o 0,3 % a činila 24 134 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se
v lednu 2010 meziročně snížil o 14,6 %, stavební
úřady jich vydaly 7046. Orientační hodnota staveb
činila 28,6 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku
2009 vzrostla o 15,2 %, a to především zásluhou
povolení na výstavbu fotovoltaických elektráren.
Počet zahájených bytů v lednu 2010
poklesl meziročně o 28,3 % a dosáhl hodnoty 2075
bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl
o 42,3 % (příspěvek –22,1 p. b.). Počet zahájených
bytů v bytových domech se zvýšil o 6,7 % (příspěvek
+1,9 p. b.).
Počet dokončených bytů v lednu 2010
meziročně klesl o 6,0 % a činil 3 087 bytů. Počet
dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,7 %
(příspěvek +3,1 p. b.) a v domech bytových poklesl
o 10,5 % (příspěvek –4,0 p. b.).
 

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2009
v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních
dnů o 3,3 %. Pozemní stavitelství se snížilo
o 4,9 % a inženýrské stavitelství vzrostlo
o 5,0 %. Údaje za leden 2010 Eurostat zveřejní 17. 3.
2010.