Články

RSTS zvýšila meziročně zisk o 10 procent

Raiffeisen stavební spořitelna byla v roce
2009 úspěšná. Podařilo se jí dosáhnout desetiprocentního nárůstu
čistého zisku. Zisk před zdaněním překročil poprvé v historii
spořitelny hodnotu jedné miliardy. Z obchodního hlediska RSTS
výrazně bodovala v úvěrech a ve financování úsporných
řešení.

Jako první stavební spořitelna uvedla RSTS v polovině roku na
trh úvěrový produkt určený na pořízení fotovoltaického zařízení a
výrazně podpořila financování tzv. zelených řešení. Na úpravy
bydlení vedoucí k úspoře energií RSTS loni poskytla přibližně 900
miliónů korun.
Zisk před zdaněním dosáhl hodnoty 1,014 miliardy korun.
Meziročně jde o nárůst o 12,2 procenta. Čistý zisk činil 835,6
miliónu korun a meziročně vzrostl téměř o 10 procent.
„Mezi hlavní důvody meziročního nárůstu zisku patří především
snížení správních nákladů a mimořádný výnos z prodeje budovy na
Senovážném náměstí,“
komentoval výsledky předseda
představenstva a generální ředitel RSTS Ing. Jan Jeníček.
Správní náklady se díky synergickým efektům fúze s bývalou HYPO
stavební spořitelnou oproti roku 2008 snížily téměř o 15
procent.

Bilanční položka Závazky vůči klientům (saldo vkladů klientů) v
době krize meziročně stoupla o 1,9 miliardy korun, tedy o 2,5
procenta.