Články

Pololetní zpráva České leasingové a finanční asociace

Leasing a factoring mají v období současné ekonomické
recese a finanční nestability nezastupitelnou úlohu
a jsou jednou z nejdůležitějších forem financování
investic podnikatelských subjektů. Potvrzují to zveřejněné
pololetní výsledky České leasingové a finanční
asociace
(ČLFA).

Členské společnosti v prvním pololetí zrealizovaly
obchody v celkové výši 91 mld. Kč. Tohoto výsledku se
podařilo dosáhnout i přes razantní pokles ekonomiky
a průmyslové výroby (meziroční propad o 22 %
v květnu 2009). Mezi hlavní indikátory vývoje leasingového
a factoringového trhu v prvním pololetí patřily zvyšující
se průměrná pořizovací cena movité věci financované leasingem,
rostoucí podíl operativního leasingu a zvyšující se objem
poskytnutých úvěrů podnikatelům.
 
Leasing
Jak vyplývá  z pololetní zprávy ČLFA, financovali
její členové prostřednictvím leasingu stroje, zařízení
a dopravní prostředky na základě 28 tisíc uzavřených smluv
(leasing strojů, zařízení a dopravních prostředků)
v pořizovacích cenách 22,80 mld. Kč bez DPH. Ve srovnání
se stejným obdobím minulého roku se tak zvýšila průměrná pořizovací
cena o 60 tis. korun. I nadále v České
republice v leasingu movitých věcí dominuje leasing silničních
vozidel. V něm je patrný nárůst podílu leasingu osobních
vozidel, podíl ojetých osobních vozidel se naopak snížil.
„Podobně jako v předchozích letech směřovala polovina
leasingu movitých věcí do soukromého sektoru služeb a přes dvě
pětiny do průmyslu a stavebnictví. Je zřejmé, že se zvyšuje
zájem o operativní leasing. Jeho podíl na celkovém leasingu
v roce 2008 činil 19,7 %, nyní dosahuje 26,0 %,“
uvádí
Ing. Jiří Matula, místopředseda představenstva ČLFA.
Značný impuls využití leasingu pro podnikatelskou sféru
přinesla v červnu 2009 schválená novela Zákona o dani
z příjmu. Její poměrně zásadní a kladné dopady se
očekávají ve druhé polovině tohoto roku. Úprava zákona přináší
podnikatelům výhodu rychlejších odpisů majetku a pro všechny
klienty, včetně soukromých osob, pak i kratší délku
financování. Rychlejší odpisy přinášejí firmám nezanedbatelnou
daňovou výhodu. Mohou si tak optimálně regulovat nejen své cash
flow, ale i tvorbu zisku.
 
Úvěry
Vývoj podnikatelských úvěrů a splátkových prodejů pro
podnikatele je i nadále prorůstový. V 1. pololetí
2009 poskytlo 27 členských společností ČLFA úvěry a jiné
neleasingové finanční produkty pro podnikatele (finanční služby pro
koncové zákazníky, bez financování skladů) v celkové výši
11,23 mld. Kč. Oproti stejnému období loňského roku tak došlo
u patnácti vedoucích členských společností k meziročnímu
zvýšení objemu úvěrů pro podnikatele o 11,4 %.
Na poli nebankovního trhu spotřebitelských úvěrů došlo při
celkové recesi trhu k výraznému nárůstu podílu revolvingových
úvěrů (z 33,2 % na 43,4 %). Celkem členské společnosti ČLFA
v 1. pololetí 2009 poskytly 541 728 smluv
o spotřebitelských úvěrech ve výši 20,50 mld. Kč.
 
Factoring
Vedoucím produktem na českém factoringovém trhu byl
v 1. pololetí 2009 nadále – i na základě vlivu
situace na pojišťovacím trhu – regresní factoring (73,9 %).
Tuzemský factoring dosáhl podílu 80,6 %, exportní 17,9 %
a importní 1,5 %. Objem finančních prostředků
poskytnutých členy ČLFA k profinancování pohledávek jejich
klientů dosáhl k 30. červnu 2009 14,32 mld. Kč.
 
Mezinárodní hodnocení
Význam leasingu a factoringu v současné době
potvrdili i delegáti 27. ročníku World Leasing Convention
(Světová leasingová konference), která se konala 9. června
2009. Podle Stephena Sklaroffa, generálního ředitele Finance
& Leasing Association (Finanční a leasingová asociace), by
se měly leasing a factoring stát v době recese hlavním
katalyzátorem dalšího rozvoje.
 
Shrnutí
Služby leasingových a factoringových společností nabývají
na své nezastupitelnosti. Jsou vhodné zejména pro firmy,
podnikatele i drobné živnostníky jako alternativa krátkodobého
a střednědobého financování. Vedle propadů krátkodobého
financování v bankovním sektoru hrají leasing, jako nástroj
pro financování investičních potřeb, a factoring, sloužící
k financování provozních potřeb, nezastupitelnou úlohu
i v případech, kdy firmám selhává možnost čerpání financí
od bank. Klienti volí služby nebankovních institucí zejména pro
jejich dostupnost, finanční výhodnost, řadu doprovodných služeb
i pro širokou škálu forem financování od klasického finančního
leasingu přes operativní leasing až po financování úvěrem.
 

Úplná „Zpráva o stavu a vývoji leasingového, nebankovního
úvěrového a factoringového trhu za 1. pololetí 2009“ je
k dispozici na www.clfa.cz.