Články, Projekty, Zajímavá stavba

Obnova kasáren ve Varnsdorfu

Architektonická kancelář DOMYJINAK zpracovala projekt rekonstrukce areálu kasáren v centru města, které leží v nejsevernější části České republiky ve Šluknovském výběžku. Varnsdorfem protéká řeka Mandava, ze tří stran je obklopen územím Německa. Nachází se zde hraniční silniční přechody, přes město vede železnice z Žitavy do Eibau. Studie konverze dvou objektů bývalých kasáren vytváří příjemné byty a částečně také nebytové prostory, například ordinaci lékaře a kanceláře.

Základním konceptem přístupu k rekonstrukci je zachování konstrukčního systému, dispozice ale autoři návrhu změnili tak, aby vyhověly nárokům na současné bydlení. Vzhledem k tomu, že obě budovy jsou nižší než zbývající objekty kasáren, budou zvýšeny o jedno až dvě podlaží. Přístavby jsou ustupující proti původnímu objemu budovy, jejich fasády budou opatřeny popínavou zelení. V podobném duchu byly pojednány balkony u severní budovy, kde mají všechny byty ve 2. a 3. NP balkon ve formě předsazeného popnutého ocelového boxu. Dominantním prvkem severní budovy je také skleněná přístavba pro výtah a přístup do jednotlivých podlaží. Díky výtahu v jižní budově budou oba objekty bezbariérové. Na jižní fasádě jižního objektu jsou navrženy ocelové zavěšené balkony.

Základní údaje o stavbě

Investor: Josef Šusta

Architektonická studie a projekt:
ateliér DOMYJINAK – Ing. arch. Ph.D. Petr Šikola,
Ing. arch. Jan Černoch, doc. Ing. arch. Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Štěpán Lajda,
spolupráce – Ing. arch. Hana Lesáková, Ing. arch. Tereza Hrdličková, Bc. Jakub Kopecký

Plocha pozemků: 4657 m²

Zastavěná plocha: 1214 m²

Užitná plocha:
Budova A – 19 bytů, celkem 841 m², budova B – 10 bytů, celkem 815 m²,
kancelářské prostory 340 m², provozovny 312 m²

Předpokládaná investice:
77 mil. Kč (cena stanovena dle odhadu 4500 Kč/m3 u rekonstrukce,
6500 Kč/m3 u přístavby)

Severní objekt (A) má půdorysnou plochu 14,7 x 24,9 m, jižní 43,35 x 14,4 m. Dříve byly budovy propojeny v 1. PP a 1. NP. V projektu je zachováno propojení dveřmi v 1. PP tak, aby byly domy lehce oddělitelné. V rámci hmoty objektů zůstane zachován nadzemní krček, který však slouží jako hlavní vstup jen pro jižní objekt (budovu B). 

Přístavby mají fasády s popínavou zelení, podobně autoři pojednali balkony bytů u severní budovy

Budova A
V podzemním podlaží bude technologické zázemí, společenské prostory a 19 sklepních kójí, v ostatních čtyřech podlažích 19 bytů. Všechny jsou přístupné po hlavním schodišti, jen byt B19 ve 4. NP má vlastní schodiště ve skleněné přístavbě (hlavní schodiště není možno využít vzhledem k ustoupení podlaží). Výtah obsluhuje všechna podlaží.

Byty v 1.–3. NP jsou dispozičně řešeny na 1–1,5 modulu konstrukčního systému s hlavním vstupem z centrální chodby, která bude vertikálně propojena prostupy ve stropních panelech tak, aby společný prostor působil světleji a vzdušněji. Střední prostup je vyveden ve formě světlíků až na střechu a prosvětluje tedy chodby ve všech podlažích. Byty v 1. NP mají terasy, na východní straně jsou terasy doplněny zahrádkami a vlastním vstupem z ulice. Každý byt ve 2.–3. NP má svůj balkon ve formě předsazeného boxu. Box tvoří ocelový rám, který okresluje dvě sousední okna bytu. Pochozí část je z pororoštu, zábradlí z plexiskla. Na severní části jsou boxy popnuty zelení a zakryty polykarbonátem. Ocelový box slouží současně jako stínění pro spodní byty. Byt ve 4. NP využívá východní i západní fasády, na východní i západní straně jsou navrženy podélné terasy.

Byty ve 2. a 3. NP objektu B mají balkon ve formě předsazeného ocelového boxuVizualizace půdorysů bytů v budově B

Budova B
Z této stavby vznikne polyfunkční objekt – v 1. PP budou z jižní strany přístupné čtyři provozovny s vlastním zázemím. Kromě toho jsou tu také dvoupodlažní sklady (snížený prostor bývalé kotelny) a technologické zázemí objektu. Podlaží je přístupné i ze západní strany a po hlavním schodišti na východě. K zajištění bezbariérového řešení bude před hlavním schodištěm výtah. Do 1. NP se vchází z hlavního vstupního prostoru mezi oběma budovami, na překonání výškového rozdílu mezi podlahou a úrovní dvora je navrženo schodiště a bezbariérová rampa. Hlavní vstupní prostor také umožňuje průchod na východní stranu pozemku s dětským hřištěm a další možností parkování. 

Pronajímatelné kanceláře jsou přístupné přes recepci, jako druhý vstup do kanceláří slouží schodiště na západní straně budovy. V 1. NP je umístěna ordinace praktického lékaře se samostatnými vstupy z venkovní rampy. 

Ve 2.–4. NP budou byty. Ve 2. NP je většina z nich řešena pouze při jižní straně objektu, v severní části bude chodba. Narozdíl od budovy A jsou skladové prostory řešeny přímo u bytů. Vzhledem k hloubce příčných bytů jsou v dispozici navrženy kopilitové části stěn, které byt prosvětlují z jihu a ze severní chodby. Ve 2.–3. NP bude mezonetový byt, přístupný z chodby i z vlastního schodiště. Ve východní části 3.–4. NP jsou další čtyři byty, dva z nich mají rozlohu přes 100 m².

Současný stav budovSoučasný stav budovSoučasný stav budovSoučasný stav budov

Konstrukční a materiálové řešení
Budovy podpírají železobetonové sloupy s průvlaky, na nichž jsou stropní panely. Obvodové stěny jsou nosné, takže se do nich vybourá jen několik nových otvorů. Většina oken tedy zůstane na původním místě, některé z nich budou částečně dozděny. Parapety velké části oken jsou sníženy, většinou až ke konstrukci podlahy.

V jedné sekci budovy B byly zjištěny statické problémy u průvlaků ve vloženém poli ve všech podlažích, proto bude třeba umístit zde nové podpěrné konstrukce. 

Obálka budov bude opatřena kontaktním zateplovacím systémem a bílou jemnozrnnou omítkou. V některých místech mezi okny se použije antracitové plechové obložení v úrovni okenního rámu tak, aby se okna vizuálně propojila. Střecha ze stropních panelů je spádována v mírném sklonu v příčném směru. Při rekonstrukci bude srovnána do výšky stávajících průvlaků, obvodové zdi do­zděny. Z velké části se využije na pobytové terasy.

-kor- z autorské zprávy