Články

Co představí Doka na veletrhu Bauma 2013?

Dodavatel bednění společnost Doka se v rámci veletrhu Bauma 2013 (15.– 21. 4. 2013, Neue Messe München) prezentuje pod mottem „Udáváme směr. Víc než řešení.“ Ve vlastní 3600 m² velké veletržní hale na venkovní ploše Freigelände Nord, stánek N817, prezentují odborníci na bednění inovace ve čtyřech tematických oblastech. Návštěvníky mimo jiné čeká prvkové stropní bednění Dokadek 30, nové rámové zakrytí Xbright, další generace šplhacího bednění SKE100 plus, nově vyvinuté výrobky pro výstavbu tunelů DokaCC a další novinky.
„Doka poskytuje mnohem více než pouhé výrobky. Spolu s našimi zákazníky vypracujeme pro každý stavební projekt individuální řešení. Našim cílem je zapojit do vývoje koncepce bednění aspekty a zkušenosti, které našim zákazníkům přinášejí nové poznatky a skutečnou přidanou hodnotu,“ vysvětluje motto Josef Kurzmann z vedení společnosti Doka Group. Čtyři tematické oblasti poskytují přehled o tom, jak řešit bednění pro všechny sektory stavebnictví. Zkušenosti ze stavebních projektů z celého světa jsou součástí nového a dalšího vývoje nabídky firmy Doka. Na veletrhu Bauma 20213 bude nabídka Doky prezentována v oblastech: Highrise, Transport, Energy a Residential.
 
TEMATICKÁ OBLAST HIGHRISE
Osvědčená řešení bednění a inovativní systémy pro výstavbu nejvyšších budov světa očekávají návštěvníky v tematické části Highrise. Doka prezentuje novinky, které byly již úspěšně nasazeny u vzorových projektů jako u 555 m vysoké věže Lotte World Tower v Soulu, u projektu 432 Park Avenue v New Yorku, u věže Taunus Turm ve Frankfurtu nad Mohanem nebo u Torre Intesa Sanpaolo v Turíně.
 
Komplexní ochrana v novém světle
Celoplošné rámové pokrytí XbrightU bezpečnosti na stavbě nezná Doka kompromisy. Pracovat bezpečně znamená pracovat produktivně. Proto rozšiřuje Doka široké spektrum bezpečnostního příslušenství i v rámci veletrhu Bauma 2013 o další výkonná řešení.
Nově vyvinuté celoplošné rámové pokrytí Xbright pro ochranný štít Xclimb 60 umožňují bezpečnou práci na stavbě a poskytují na nejvyšších podlažích stavby ochranu proti povětrnostním vlivům. Tento samošplhací systém lze snadno přizpůsobit různým půdorysům a sklonům, a tak je možné nasazení i u komplexních projektů výškových domů. Uživatelé mají možnost podle požadavků volit mezi dvěma různými variantami provedení: Rámy s polykarbonátovou nebo mřížkovou obsázkou. Žlutá, větru vzdorná a neprůhledná PK obsázka umožňuje novou kvalitu práce v jakékoliv výšce stavby. Robustní plast je světlopropustný a zajišťuje dobré, přírodní osvětlení na zakrytých pracovních úrovních – i pod stropním bedněním. Rámy s hustě pletenou mřížkou jsou propustné pro vzduch a světlo. Pozinkování a úprava povrchu práškovou technologií slibují dlouhou životnost.
Stejně jako všechny ostatní bezpečnostní systémy Doka lze Xbright snadno projektovat, používat a manipulovat s ním. Stálé vedení na stavební konstrukci zajišťuje bezpečnost i při vysokých rychlostech větru. Horizontální a vertikální těsnění chrání proti padajícím předmětům, i během přemísťování. Stabilní rámy jsou založeny na osvědčené rastrové logice systému rámového bednění Frami společnosti Doka. Díky modulární montáži z nich lze naležato nebo nastojato vytvořit velké jednotky ochranného štítu.
Mobilní hydraulický systém pro Xclimb 60 šetří kapacitu jeřábu během výstavby a umožňuje šplhání i při obedněném stropu a rychlostech větru do 72 km/h. Xclimb 60 lze dle potřeby přemístit i pomocí jeřábu. Integrované výjezdové plošiny a výtah pro bednicí stoly TLS společnosti Doka optimalizují průběh stavby díky snadnému, bezpečnému a rychlému přemísťování např. stropního bednění a pracovních zařízení.
 
Další generace šplhání nezávislého na jeřábu
Samošplhací bednění SKE100 plusDalší premiérou na veletrhu Bauma je samošplhací bednění SKE100 plus, které vzniklo optimalizací SKE100 na základě 15 let zkušeností z různých projektů. Tento systém bednění nezávislý na jeřábu přináší rychlé pracovní takty a všestrannost: Jeho modulární konstrukce umožňuje individuální, hospodárná a bezpečná řešení pro každý typ stavební konstrukce. Další vývoj doplnil nebo optimalizoval důležité detaily. SKE100 plus je k dispozici ve třech praktických, standardních provedeních: s pojízdnou jednotkou, s otevírajícími se pracovními plošinami a se sloupovým systémem – nový výrobek speciálně pro šachty a stavební konstrukce ve stísněném venkovním pracovním prostoru.
SKE100 plus je výkonná systémová stavebnice: Volně projektovatelné šplhací desky umožňují přizpůsobení všem půdorysům a výškám budov, dokonce při měnících se sklonech a přesazení stěn. Nové standardní řešení například vytváří velkorysý pracovní prostor při bednění šachet. Ve variantě s otevírajícími se pracovními plošinami lze rozčlenit práce na bednění a výztuži pro další zkrácení pracovních taktů. Kolem dokola uzavřené zakrytí zaručuje bezpečnou a na povětrnostních podmínkách nezávislou práci.
SKE100 plus uvolňuje kapacitu jeřábů, jelikož i vysoká užitná zatížení zůstávají během šplhání na plošinách. I lešení rozdělovače betonu lze integrovat do systému. Šplhání probíhá plně hydraulicky od prvního úseku betonáže, bez jeřábu. SKE100 plus je navíc zcela kompatibilní se systémem SKE50 plus a bylo již úspěšně nasazeno u projektů Highrise v Německu a Itálii.
 
TEMATICKÁ OBLAST TRANSPORT
Doka poskytuje bednicí řešení pro výstavbu komunikací na základě dlouholetých zkušeností s projekty výstavby mostů a tunelů. Na veletrhu Bauma 2013 jsou středem pozornosti vozíky pro spřažené konstrukce Doka, mostové bednění ParaTop, DokaShore a inovace pro výstavbu tunelů.
 
Tunelový systém DokaCC
Tunelový systém DokaCCNový tunelový systém DokaCC – název znamená cut-and-cover – je prvním systémem, který byl koncipován a optimalizován speciálně pro výstavbu tunelů v otevřené rýze. Různé dopravní tunely jako železniční nebo silniční lze pomocí DokaCC vybudovat rychle, efektivně a bezpečně. Teprve použití hightech výrobků, jako např. kombinovaného bednicího nosníku I tec 20, umožnilo vývoj tohoto inovativního tunelového systému. Volbou vysoce kvalitních ocelových nosníků bylo možné značně snížit hmotnost. Tato charakteristika umožňuje rychlou montáž a snadné nasazení na staveništi.
Systém DokaCC je flexibilní, efektivní a bezpečný – to jej dělá univerzálním pro každý hloubený tunelový projekt. Systém poskytuje vysokou bezpečnost a ochranu proti prolomení základové půdy. Nezávisle na stávajícím tvaru základu je kdykoliv možné bezpečné podepření. Tento variabilní systém tunelového bednění je navíc nezávislý na geometrii a lze jej přizpůsobit i nejnáročnějším tvarům a průběhům tunelů.
Kompletní řešení jsou pro společnost Doka primární:
– římsový vozík lze díky plně hydraulickému systému kol bez odstavení 3dimenzionálně seřídit na milimetr přesně;
– projíždění stoupání až deset procent je snadné;
– zajišťovací řešení pro nový systém bednění čel šetří čas při odbedňování;
– integrovaný plošinový systém a výstupy zajišťují bezpečnost.
 
TEMATICKÁ OBLAST ENERGY
Nosníkové bednění Top 100 tecV tematické oblasti Energy prezentuje Doka individuální řešení pro technologické výzvy a komplexní úlohy při výstavbě různých typů elektráren. Pro obnovitelné i konvenční zdroje energie – Doka spojuje mezinárodní kompetenci a spolehlivé systémy. S výrobky jako přehradním bedněním D35, nosníkovým bedněním Top 100 tec nebo nosnou konstrukcí Staxo 100 přináší Doka na veletrh Bauma flexibilní řešení pro každý typ infrastruktury elektrárny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TEMATICKÁ OBLAST RESIDENTIAL
Evoluce stropního bednění
Stropní bednění Dokadek 30Doka již mnoho let poskytuje sortiment systémů stropního bednění pro každou oblast nasazení. Prvkové stropní bednění Dokadek 30 doplňuje portfolio stropního bednění a lze jej snadno kombinovat se systémy Flex a bednicími stoly Doka – pro optimální sladění s požadavky stavby. Dokadek 30 je beznosníkové ruční bednění s lehkou ocelovou konstrukcí, rámem s povrchem upraveným práškovou technologií a robustní deskou Xlife. Prvkové stropní bednění přesvědčuje díky bezpečnosti, snadné manipulaci a rychlému tempu nejen při montáži, ale i při demontáži. I často komplikované doměrky lze pomocí tohoto systému obednit rychle a bezpečně. 
Vytváření ploch je zvláště snadné díky prvkům o velikosti 3 m². Dokadek 30 si vystačí s malým počtem jednotlivých dílů. Tak je urychlen celý průběh bednění. I průběh celé stavby je rychlejší, jelikož není zapotřebí nasazení jeřábu při obedňování a odbedňování. Montáž Dokadek 30 se provádí bezpečně ze země, bez vstupu na stropní bednění. Díky jejich obdélníkovému tvaru lze prvky nenáročně a bezpečně zdola zavěsit do hlav opěr a snadno zdvihnout i u vyšších stropů.
Uživatel má možnost se podle požadavků rozhodnout pro Dokadek 30 bez nebo se zapadací hlavou – snadná výměna hlav a použití mezilehlých prvků dělají standardní systém systémem časného odbednění. Osvědčená deska Xlife poskytuje i po několika nasazeních při bednění bezchybný výsledek betonáže s rovnoměrným a čistým zobrazením spár.
 
Řešení bednění pro malé tloušťky stropů – Dokaflex 15
Stropní bednění Dokaflex 15 Díky novému stropnímu bednění Dokaflex 15 poskytuje Doka lehký ruční systém pro stropy o tloušťce 10 až 15 cm a s větším počtem průvlaků, které se často objevují v rámci bytové výstavby. Při vývoji Dokaflex 15 Doka zohlednila nízkou hmotnost těchto stropů. Výsledkem je hospodárné a pro toto nasazení optimalizované řešení bednění na základě osvědčeného dřevěného bednicího nosníku Doka H16 a nové stropní podpěry Eco 15 o nosnosti 15 kN. Obě základní komponenty jsou ideálně nastavené pro oblast nasazení Dokaflex 15. Flexibilní systém poskytuje díky malému počtu systémových částí promyšlené kompletní řešení pro stropy a průvlaky – pro krátké bednicí časy a snadnou manipulaci na staveništi.
 
Frami eco rámové bednění pro velký počet nasazení
Rámové bednění Frami eco Nové rámové bednění Frami eco je ideální pro rychlé a hospodárné bednění základů, stěn a podpěr – s jeřábem i bez něj. Frami eco kombinuje odolný, ocelové rám s dutým profilem a úpravou povrchu práškovou technologií s 15mm bednicí deskou Dokaplex: robustní systémové komponenty s optimalizovanou kvalitou výrobků pro dlouhou životnost a spolehlivost pro velký počet nasazení. Ergonomická konstrukce spojuje vysokou nosnost s lehkou, snadnou manipulací. Osvědčené komponenty a silné spojovací díly ze stavebnice Frami Xlife doplňují výrobkový systém.
Frami eco přesvědčuje díky jednoduchému systémovému rastru a nízkému podílu kotev. Šířky od 0,30 do 0,90 m – v rastru 15 cm – a výšky 1,20 a 3,00 m umožňují velký počet různých použití. To přináší flexibilitu na staveništi, snižuje skladované množství materiálu a minimalizuje nákladné vyrovnávání. Díky tomu systém zkracuje bednicí časy a zaručuje tak rychlejší průběh prací.
Díky speciálním otvorům rastru v bednicí desce jsou univerzální prvky Frami eco vhodné pro hospodárné vytvoření obednění čel, vnějších rohů a sloupových bednění – bez dodatečných prvků. Praktické příslušenství dělá Frami eco vhodným systémem bednění i pro zhotovení základů. 
 
Další informace (v němčině či angličtině) najdete ZDE.

podle podkladů společnosti Doka bednicí technika