Technologie

Výber a návrh povrchovej úpravy ETICS
Fasádní pláště Snižování energetické náročnosti budov Technologie

Výber a návrh povrchovej úpravy ETICS

V posledných rokoch sa často stretávame so zateplovaním obvodových plášťov budov kontaktnými zateplovacími systémami (KZS, resp. ETICS), či už formou ich dodatočnej aplikácie ako súčasti obnovy budov alebo priamej aplikácie pri výstavbe nových budov. Tento fakt je daný neustále sa zvyšujúcimi cenami energií a multiplikovaný legislatívnymi požiadavkami na stavby týkajúcimi sa ochrany […]

Stavební systém z konstrukčních izolovaných panelů (SIPs)
Dřevěné a montované konstrukce Technologie

Stavební systém z konstrukčních izolovaných panelů (SIPs)

Technologie SIPs (structural insulated panels – konstrukční izolované panely) je univerzální stavební systém dřevostaveb. Technologie byla vyvinuta a poprvé použita v USA v roce 1952. Na českém a slovenském trhu je stále relativní novinkou. Základním prvkem SIPs je panel vyrobený nalepením desek z velkoplošných materiálů na bázi dřeva na jádro z tepelného izolantu. Podmínkou je dostatečná pevnost […]

Lehké vnitřní stěny, příčky a předstěny z pohledu akustiky
Technologie

Lehké vnitřní stěny, příčky a předstěny z pohledu akustiky

Konečná stavební vzduchová neprůzvučnost příček a předstěn je výslednicí poměrně složitých jevů. Je určena například kombinací materiálů s rozdílnou objemovou hmotností, konstrukčním řešením napojení na ohraničující prvky, těsností opláštění, vzdáleností desek, vlastnostmi výplně mezi deskami atp. Pro nalezení nejvhodnější skladby vnitřních stěn a příček včetně detailů je vhodné vycházet z podkladů výrobců systémových […]

Tepelný odpor slaměných konstrukcí
Technologie

Tepelný odpor slaměných konstrukcí

Přes zjevné výhody, jako jsou minimální spotřeba energie na výrobu a provoz, nízká cena, dostatečná životnost a následná jednoduchá a ekologicky výhodná likvidace, využití lokálních zdrojů, přínos pro místní ekonomiku a vhodnost pro stavbu svépomocí, brání širšímu využívání slaměných balíků ve stavebnictví zejména nedostatek tuzemských zkušeností, chybějící metodika pro navrhování a z toho plynoucí oprávněná nedůvěra […]

Zateplování dvouplášťových střech panelových bytových domů
Technologie

Zateplování dvouplášťových střech panelových bytových domů

Dvouplášťové střešní konstrukce jsou velmi častou variantou zastřešení panelových budov u nás. Postupem času se samozřejmě začínají množit poruchy, nehledě k tomu, že konstrukce nesplňují dnešní nároky na tepelně-technické vlastnosti. Jak při sanacích těchto konstrukcí postupovat, je tématem tohoto článku. Dvouplášťová střecha Dvouplášťovou střechu tvoří vnitřní a vnější plášť; odděleny jsou vzduchovou vrstvou. […]

Nadkrokevní systémy zateplení podkroví
Technologie

Nadkrokevní systémy zateplení podkroví

Využívání podkrovních prostor k bydlení přineslo zákonitě nutnost jejich dodatečného zateplování. Izolace se nejprve vkládala logicky jen mezi krokve na celou jejich výšku a později, když tento způsob přestal vyhovovat požadavkům normy, i pod ně. Pokud nechceme měnit či sundavat krytinu, je tento způsob stále aktuální. Normové požadavky na tloušťku tepelné izolace se […]

Balkóny – lodžie – terasy 3: Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce
Články Technologie

Balkóny – lodžie – terasy 3: Vodotěsné a tepelné izolace, parozábrany, opravy a rekonstrukce

Kvalita a dlouhodobá spolehlivost vodotěsné izolace provozních střech (stejně jako klasických plochých střech) je dominantní podmínkou zajišťující nejen bezproblémové užívání interiéru, ale i dlouhodobou životnost budov. Z tohoto pohledu lze snad u provozních střech uvést, že nejchoulostivější jsou terasy, které jsou – stejně jako klasické ploché střechy – zpravidla v celé ploše bezprostředně vystaveny dešti […]

Balkóny – lodžie – terasy 2: Provozní souvrství a výrobky
Články Technologie

Balkóny – lodžie – terasy 2: Provozní souvrství a výrobky

Provozním souvrstvím balkónů, lodžií a teras se nazývá souhrn vrstev nebo výrobků zpravidla od vodotěsné izolace po vnější povrch pochozí plochy (u obrácené střechy nebo DUO střechy od povrchu extrudovaného polystyrenu). Na výrobky používané k vytvoření provozního souvrství jsou kladeny nejen estetické, ale i specifické požadavky – zejména s ohledem na jejich namáhání extrémními […]

Balkóny – lodžie – terasy 1: Zásady návrhu a provádění
Články Technologie

Balkóny – lodžie – terasy 1: Zásady návrhu a provádění

V současné době je téměř základním standardem nových bytů a domů možnost využívat k bydlení i balkóny, lodžie nebo terasy – dle návrhu architekta a technických možností použitého konstrukčního systému objektu. Balkóny, lodžie a terasy jsou jako pochozí plochy určeny k trvalému provoznímu užívání – zejména k pohybu nebo pobytu osob. Patří proto k tzv. provozním střechám, […]

Vzduchotěsná vrstva a její význam v konstrukci šikmé střechy
Informace výrobců Střechy Technologie

Vzduchotěsná vrstva a její význam v konstrukci šikmé střechy

Neustále a v hojné míře se diskutuje o tom, zda je nutné do konstrukce šikmé střechy umístit parozábranu, zda posléze její jednotlivé pásy slepovat či nikoli, právě tak jako provádět či neprovádět její vzduchotěsné napojování na přilehlé stavební konstrukce či konstrukční prostupy. Názory jsou různé, výpočty naznačují, avšak stavební fyzika platí a funguje beze […]