Legislativa

Legislativa

Větší bezpečnost na stavbách

Flexibilní ochranný oděv pro práci venku se signální funkcí – dobře viditelný a hřejivý. S příchodem studeného ročního období opět platí, že neexistuje špatné počasí, ale jen špatné oblečení. S ochranným oděvem MEWA MULTIWEAR pro práci venku se signální funkcí jsou pracovníci ideálně chráněni jak v zimě, tak v přechodném […]

Legislativa

Hlavní novinky ve zdaňování zaměstnanců

V souvislosti se zdaňováním zaměstnanců se firmy budou muset od nového roku připravit na několik novinek.   Například u dohod o provedení práce se zvyšuje limit pro uplatnění konečné srážkové daně z pěti na deset tisíc korun. Dále dochází k osvobození od daně u příjmů za práci učňů a studentů […]

Legislativa

Stavba svépomocí z pohledu odborníků ČKAIT

ČKAIT připravila setkání odborníků nad problémem stavby svépomocí, aby pomohla přiblížit problém staveb svépomocí, které jsou v posledních letech masivně inzerovány v médiích, především na internetu. Údajné úspory jsou kromě vlastní práce zejména docíleny volbou nepříliš vhodných či zcela nevhodných výrobků a úsporami v technologických postupech. Výsledkem jsou např. vadně […]

Legislativa

Jak se vyhnout pozornosti berních úředníků

Daňová optimalizace na poslední chvíli dráždí kontrolory. Jak se vyhnout zbytečné pozornosti? Podezřelá daňová optimalizace na poslední chvíli je tou nejlepší pozvánkou, jak si zajistit při finanční kontrole hlubší pozornost. Riziko odhalení a pokut se v listopadu a prosinci zvyšuje dvojnásobně. Jaké postupy jsou v legální rovině a jaké jsou […]

Legislativa

Debata na téma Zákon o veřejných zakázkách a kvalita architektury

Je architektura vysokých škol kvalitní a krásná, nebo jen funkční? O tom diskutovali zástupci České komory architektů, proděkanka pro rozvoj Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy Marie Pětová a architekti, kteří za sebou mají projekční zkušenosti s univerzitními areály.     Téma diskuse nezvolili představitelé ČKA náhodou. Prioritou Komory je cílené […]

Legislativa Průmysl a obchod Snižování energetické náročnosti budov

Návrh zákona omezující zavádění energetických štítků ohrozí čerpání peněz z EU, Šance pro budovy nabízí alternativní řešení

Iniciativa Šance pro budovy chce změnit návrh zákona, který má omezit zavádění energetických štítků a umožnit jejich nahrazení vyúčtováními za energie. Návrh, o kterém by měli jednat poslanci na červnové schůzi, podle iniciativy ohrožuje možnost čerpání peněz z evropských fondů pro roky 2014 až 2020 pro oblast energetické úspornosti. Na tiskové konferenci to […]

Ekonomika Legislativa Snižování energetické náročnosti budov

Povinnost zpracování energetického průkazu při pronájmu nebo prodeji bytu, bytového a rodinného domu

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, provedená zákonem č. 318/2012 Sb. Touto novelou byla do právního řádu České republiky převzata druhá evropská energetická směrnice o energetické náročnosti budov. Následující text shrnuje povinnosti vyplývající z tohoto zákona a vsvětluje základní pojmy. Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti […]

Legislativa Průmysl a obchod Snižování energetické náročnosti budov

Senát schválil zavedení energetických štítků na budovách

Senát schválil novelu zákona o hospodaření energií, která zavádí povinnost označovat budovy energetickými štítky podobně, jako je tomu nyní u elektrospotřebičů. Novelu nyní dostane k podpisu prezident republiky. Senátoři ji schválili jen nejnižším možným potřebným počtem hlasů a v předcházející debatě ji kritizovali zleva i zprava. Opatření má vést ke snížení nákladů na energie. Energetické štítky […]

Články Legislativa Výplně otvorů

Zabudování oken a dveří má konečně svůj standard kvality

Diametrálně rozdílná úroveň navrhování a montáže oken včetně vnějších dveří v ČR je bezesporu dána fakty, že na jedné straně je zde velká poptávka zapříčiněná snahou šetřit, která byla doposud podporována různými dotačními programy, a na druhé straně chybí jakýkoliv český standard pro navrhování a montáže. Tento stav dokazuje nárůst reklamací a stížností […]

Dřevěné a montované konstrukce Legislativa

Příklad navrhování dřevěného nosníku podle ČSN 73 1702

ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby z prosince 2007 je modifikovaným překladem německé normy DIN 1052:2004. Modifikace se týká především normativních odkazů, které nejsou uvedeny jako normy DIN, ale jako odpovídající ČSN, popř. ČSN EN. K této normě se připravuje komentář, rovněž jako […]