Veletrhy a výstavy

Výstavy v Galerii Jaroslava Fragnera v březnu

Galerie Jaroslava Fragnera (Betlémské nám. 5a, Praha 1) připravila na březen výstavu věnovanou problematice využití pražských nádraží a retrospektivní výstavu loňského držitele Pritzkerovy ceny Eduarda Souta de Moury.

Pražská nádraží ne-využitá
Termín: 6.–12. 3. 2012.
Výstava vstupuje do aktuální diskuse o budoucím osudu a problematice pražských nádražních areálů, o jejich potenciálu pro urbanistický rozvoj i riziku spekulativního zneužití. Nabízí přehled významných pražských drážních areálů, ale i developerské představy o jejich proměně. Představuje výsledky studentského workshopu na téma nového využití ohroženého Nákladového nádraží Žižkov uspořádaného Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT.
Dne 8. 3. 2012 se koná konference. Ta je součástí širšího záměru, který má zahájit mezioborový dialog o dalším využití nádražních lokalit na území Prahy na modelu Nákladového nádraží Žizkov. Zahraniční přednášející představí úspěšné revitalizace dopravních a industriálních areálů v předních evropských metropolích a partnerských městech hlavního města Prahy.
 
Eduardo Souto de Moura – Soutěže
Termín: 16. 3.–29. 4. 2012.
Retrospektivní výstava loňského držitele Pritzkerovy ceny, jednoho z nejvýznamnějších architektů současnosti. Výstava „Eduardo Souto Moura – Soutěže“ představuje 50 soutěžních prací za 30letou kariéru tohoto portugalského architekta. Soutěžní návrhy nejsou vnímámy jako ideální, tj. nerealizovatelné vize nových staveb, ale jako proces, v němž je zajímavé sledovat pracovní metodu – program, materiály, místo, historii, odkazy, skicy, modely, kresby, fotomontáže, fotografie atd.
 
 
Galerie Jaroslava Fragnera
Tel. 222 222 157, e-mail: gjf@gjf.cz, www.gjf.cz
Otevřeno denně mimo po 11–19 h.
mi