Veletrhy a výstavy

Výstava PRAHA: plánování a rozvoj metropole ve 21. století

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy představuje v Sále architektů na Staroměstské radnici zásadní obrat v plánování metropole i vizi jejího rozvoje pro další desetiletí.

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) již dva roky intenzivně pracuje na nevyhnutelné proměně metropole přípravou řady stěžejních a vzájemně provázaných koncepčních dokumentů. Od 2. října je souborně prezentuje na výstavě s titulem PRAHA: plánování a rozvoj metropole ve 21. století.
„Výstava by měla podpořit širší diskusi o strategickém směřování města a způsobu jeho plánování,“ říká Tomáš Ctibor, pověřený řízením Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Veřejnost podle něj zaznamenává v současné době velký posun ve vnímání života v metropoli: „Lidé se čím dál aktivněji zajímají o rozvoj hlavního města, věří v jeho potenciál, usilují o změnu k lepšímu.“
Zásadním bodem transformace Prahy jako celku je z pohledu IPR Praha příprava nového územního plánu, takzvaného Metropolitního plánu, kterou vede architekt Roman Koucký. Způsob, jak bude řešit ambiciózní úkol, má na výstavě ozřejmit deset základních tezí Metropolitního plánu, Koncept odůvodnění Metropolitního plánu a přednášky z videozáznamů, jejichž tématem jsou základní principy myšlení o budoucím plánování města.

Důraz na veřejný prostor
Motivem vzniku nových dokumentů byla potřeba nahradit urbanistickou koncepci, která již neodpovídala potřebám města. V současném pojetí se tak promítá stále větší důraz na kvalitní veřejná prostranství. Ten vedl k vytvoření historicky prvního Manuálu tvorby veřejných prostranství. Manuál reaguje na dlouhodobě neřešené problémy města a je v podstatě návodem, jak proměnit Prahu v přívětivý prostor. Mezi prezentovaná témata patří zlepšování míst pro pěší a cyklisty, výsadba stromů v ulicích či zprůchodňováním chodníků odstraňováním zbytečných sloupů. Úsilí IPR Praha v ovlivňování podoby a kvality pražského veřejného prostoru se promítne v expozici prostřednictvím Strategie rozvoje veřejných prostranství, Manuálu tvorby veřejných prostranství a Koncepce pražských břehů.
S hlavními cíli a prioritami v řešení současných klíčových otázek rozvoje Prahy se pak může návštěvník na výstavě konfrontovat prostřednictvím Strategického rámce.
V rámci výstavy proběhne cyklus komentovaných prohlídek s urbanisty z IPR Praha. První z nich se uskuteční 29. 10.

Místo: Sál architektů, Staroměstská radnice, 4. patro
Otevírací doba: po 11–18 h; út–ne 9–18
Vstup zdarma
Termín: 2. října 2014–29. března 2015

www.iprpraha.cz; www.salarchitektu.cz
https://twitter.com/iprpraha
www.facebook.com/iprpraha

tisková zpráva

vystava-ipr 70267