Veletrhy a výstavy

Výstava Green Architecture II

Ekologicky šetrné stavby zaplnily Národní technickou knihovnu v Praze. Výstava Green Architecture II, která představuje na osm desítek projektů z celého světa, je rozdělena na tři výstavní prezentace. Návštěvníci se s nimi mohou seznámit do 28. února.
Na výstavě jsou prezentovány tři různé směry tzv. zelené architektury. Expozice s názvem Form & Energy ukazuje vzorové šetrné stavby v Rakousku, například elektrárny, dopravní stavby, koncepce v duchu trvale udržitelného rozvoje v oblasti urbanismu a výstavby veřejných budov určených pro vzdělání, kulturu, sport, obchod a průmysl.
Sekce Wooden Boxes konfrontuje přístup finských a rakouských architektů k víkendovým domům. Fotografie domů jsou zasazeny do dřevěných krabic (wooden boxes) a navozují tak atmosféru dřevostavby. Výstava se zaměřuje na letní domky, které ve Finsku tvoří podstatnou část kultury. Spíše než o luxusní obydlí jde o jednoduché, s přírodou spojené stavby, kde komfort jako elektrický proud či teplá voda hraje jen podřadnou roli.
Třetí část výstavního projektu prezentuje výsledky mezinárodně sledované bienální soutěže Zumtobel Group Award 2010, která cíleně vyhledává a oceňuje projekty posunující udržitelnost v architektuře.
„Pozoruhodné na mnoha projektech je, že své uživatele učí žít v dobrovolné skromnosti. Jako kdyby architektura určovala směr v tápající ekonomice západní Evropy nebo Spojených států a zároveň byla východiskem pro mnohé rozvíjející se ekonomiky," uvedl spolupořadatel projektu Dan Merta.
Projekt Green Architecture II volně navazuje na úspěšnou výstavu otevírající před čtyřmi lety zrekonstruované prostory Galerie Jaroslava Fragnera v Praze. Měl by pokračovat celý rok.
„Na sklonku jara dáme mnohem větší prostor Michaelu Reynoldsovi, známému architektovi odpadu. Na podzim pak tuzemských příkladům udržitelné architektury," doplnil Marta.
Na programu budou i přednášky a kulaté stoly na téma zelené architektury. První se uskuteční 15. února. Představí se na ní kurátor výstavy Form & Energy Adolph Stiller. Více informací lze najít na www.gjf.cz nebo www.techlib.cz.
zpráva ČTK