Veletrhy a výstavy

Výstava Fotografování pražské architektury, 1922–1968

Výstavní cyklus připravený pro Sál architektů na Staroměstské radnici na 6. 12. 2012 až  31. 3. 2013 mapuje způsoby a metody fotografování architektury na snímcích pražských staveb. První část cyklu, která byla věnována době od vzniku prvního doloženého snímku Prahy (1848) po první dvě desetiletí 20. století, zhlédl na přelomu roku 2011/2012 rekordní počet návštěvníků přes 16 tisíc.
Druhá výstava z plánovaného třídílného cyklu je vymezena lety 1922 a 1968, které odkazují na dva zákony, jež v uvedených letech vstoupily v platnost, a to zákon o vytvoření Velké Prahy a zákon o hlavním městě Praze. Oba umožnily výrazné rozšíření města a zásadnější změny ve správě území. Výstava tak v druhém plánu ukazuje architektonické proměny Prahy.
Projekt představuje fotografování architektury jako samostatnou oblast, která má svá specifika. Výběr bezmála 150 fotografií z institucí a nejvýznamnějších soukromých sbírek zahrnuje snad všechny podstatné autory fotografující pražskou architekturu v letech 1922 až 1968, včetně autorů pozapomenutých. Zvláště cenné je srovnávání různých autorských přístupů v zachycení jednoho motivu. Výstava představí jak umělecké, tak i amatérské snímky. Podle účelu, pro jaký vznikly, jsou rozděleny do skupin – od fotografií pro reprezentaci, dokumentaci, pohlednice až po snímky pro osobní upomínku.
V této době byla již fotografie sebevědomým médiem, které mělo moc ovlivňovat myšlení lidí. I když pokrok fototechniky přinesl citlivější a kvalitnější fotomateriály, z hlediska fotografického řemesla se profesionální fotografování architektury s potřebou velkoformátových přístrojů za celé období nezměnilo. Díky větší dostupnosti techniky se změnil zejména amatérský fotograf, fotografování přestalo být záležitostí elity. Proměnilo se také vnímání fotografie architektury ve výtvarné nadsázce. Umělecké fotografie nejvýrazněji odrážejí jak otevřenost světu a avantgardním podnětům v éře meziválečné, tak absurditu a stísněnost poválečné „cesty k socialismu”. Pohledy fotografů na měnící se město jsou tak konfrontovány v různých obdobích z hlediska politicko-ekonomického vývoje. Pro vnímavého diváka výstava může být zároveň osobitou kronikou doby.
Komentovaná prohlídka s Pavlem Scheuflerem, autorem výstavy, je naplánována na 23. 1. 2013 v 17 h. Rezervace e-mailem na info@salarchitektu.cz. Fotografie z výstavy jsou ke stažení na www.salarchitektu.cz.
 
Otevírací doba: po 11.00–18.00, út–ne 9.00–18.00
Vstupné: zdarma
Autor výstavy: Pavel Scheufler
Kurátorka: Klára Halmanová
Výtvarné řešení: Markéta Kinterová a Jan Fabián
Produkce: Jitka Kulhánková
 
tisková zpráva
foto Tomáš Brabec