Veletrhy a výstavy

Veletrh Střechy Praha už je za dveřmi!

Již zanedlouho proběhne slavnostní zahájení čtrnáctého ročníku odborného veletrhu Střechy Praha, který se koná v novém termínu a na novém místě, a to 8.–11. února 2012 v moderním výstavním areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech. Z mnoha důvodů se jedná o skutečný čtyřdenní svátek všech, kdo mají se střechami něco společného.
Veletrh nabízí nejen rozsáhlé výstavní plochy zaplněné zajímavými exponáty, ale také kvalitní odborný doprovodný program. Souběžně se 14. veletrhem Střechy Praha proběhne i 8. specializovaná výstava o alternativních zdrojích a úsporách energií Solar Praha a 7. veletrh dřevostaveb For Wood.
Hlavním přínosem veletrhu je bezesporu možnost vidět nabízený produkt na vlastní oči, snadnější srovnání s konkurenční nabídkou a dále možnost konzultovat výběr produktu či služby přímo se špičkovými odborníky, kteří jsou na veletrhu osobně přítomni.
Díky přehlednému oborovému členění si mohou být návštěvníci jistí, že se na veletrhu rychle zorientují a bez problémů vyhledají stánek přesně té firmy, která je zajímá. Na veletrhu naleznou širokou nabídku od střešních krytin, nosných konstrukčních systémů, izolací, střešních oken, doplňků, okapových systémů, výrobků pro půdní vestavby, obvodových plášťů po nářadí a nástroje, techniku, osobní pracovní vybavení nebo realizační firmy s nabídkou pokrývačských, klempířských a tesařských prací. Na přidružené výstavě Solar Praha je k dispozici nabídka alternativních zdrojů energie od fotovoltaiky, solární termiky po tepelná čerpadla. Celým veletrhem pak bude prolínat téma úspor energií.
Kvalitní veletrh nabízí také velmi rozsáhlý doprovodný program přednášek, seminářů, workshopů, moderovaných kulatých stolů, kde přední odborníci hovoří o tom nejzajímavějším, co se za poslední rok mezi střechaři odehrálo, vnesou světlo do nejpalčivějších problémů, které se při stavbách a rekonstrukcích střech vyskytují, a představí nejnovější trendy a technologická řešení.
Jak je již dobrým zvykem, i letošního ročníku se s několika příspěvky zúčastní cechmistr Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů pan Jiří Vrňata. O konstrukcích a opravách střech pohovoří v kontextu nových ČSN v několika přednáškách soudní znalec Ing. Antonín Parys. Velmi atraktivní blok přednášek Solární teplo ze střechy povede a zaštítí doc. Tomáš Matuška z Československé společnosti pro solární energii. Mnoho přednášek si přichystali i odborníci z technických vysokých škol.
Jako každý rok i nyní se mohou návštěvníci a vystavovatelé těšit na tradiční i nové soutěže. Mezi tradiční patří Zlatá taška a Zlaté slunce – soutěže o nejlepší exponáty veletrhů, MetalStar – soutěž o nejlepší kovovou střechu a její detail. Novinkou mezi soutěžemi je tento rok Střechařský inzerát 2011 – nová soutěž o nejlepší počin v reklamě v oblasti střech realizovaný v roce 2011.
Profesionálové z oblasti izolace si jistě nenechají ujít již třináctý ročník odborné konference IZOLACE pořádané společností A.W.A.L. První část je věnována normám a normovým podkladům od jejich vývoje až po současnost a to v průřezu stavebních izolací a stavební fyziky. Druhá a třetí část se věnuje mimo jiné novým principům navrhování materiálů, novým trendům stavební tepelné techniky a energetiky v souvislosti se střešními plášti.
Pouze na veletrhu fungují širokospektrá bezplatná odborná poradenská centra, kam mohou všichni návštěvníci přijít konzultovat své problémy, projekty, nápady a nechat si poradit s výběrem toho správného produktu či dodavatele služeb. Na veletrhu Střechy Praha bude těchto poradenských center hned několik, garanty jsou například ČKAIT, Cech KPT ČR, EkoWATT a další společnosti.
Proto by si všichni, kdo si nejsou dosud jisti, zda se této události zúčastní, měli do kalendáře zapsat osmý únor jako počátek jedinečné příležitosti seznámit se s tím nejdůležitějším co se v loňském roce odehrálo a v budoucím roce odehraje v oboru střech.
Více o veletrhu a doprovodných aktivitách na www.strechy-praha.cz.
podle podkladů společnosti Střechy Praha