Veletrhy a výstavy

Veletrh a konference Pasivní domy 2012

Ve dnech 25.–26. října 2012 proběhnouý na brněnském výstavišti veletrh a konference asivní domy 2012. 
Veletrh je otevřen široké veřejnosti a vstup je pro všechny zdarma.
V rámci veletrhu se koná i seminář, součást projektu Nové standardy pro staré domy podpořeného programem Haus der Zukunft rakouského spolkového Ministerstva dopravy, inovací a technologií.
 
Program semináře, pátek 26. října 2012, 14–17 h
● Erwin Schwarzmüller, AEE Rakousko: Oprava 100 let starého domu v Dolním Rakousku – větrání a vytápění (přednáška s překladem),
● Jan Hollan: Sanace suterénu a základů domu přebytky solárního systému (projekt AdMas VUT Brno),
● Představení české adaptace knihy Opravy starých domů až do pasivního standardu
● Komentovaná prohlídka veletrhu PASIVNÍ DOMY 2012
 
Konference Pasivní domy 2012
Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2012 přinese nejen nejnovější informace na téma pasivních domů, ale je také jedinečnou příležitosti k setkání odborné veřejnosti. Pro letošní ročník je kladen důraz na odbornost příspěvků, především na konkrétní technická řešení. Současně s konferencí proběhne výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost budou moci seznámit s aktuální nabídkou na trhu.
Při přípravě osmého ročníku konference Pasivní domy 2012 pokračuje spolupráce Inštitútu pre energeticky pasívne domy s Centrem pasivního domu.
Konference se zaměří na témata, která dále prohlubují informace o základních principech pasivních domů:
● architektonické a konstrukční řešení pasivních domů,
● rekonstrukce podle zásad konceptu pasivního domu,
● systémy vytápění, prípravy teplé vody a nové komponenty,
● technika, efektivní osvětlení a spotřebiče,
● kontrola kvality výstavby v pasivním standardu,
● ekonomika, financování a dotační programy.
 
Příspěvky na konferenci budou simultánně tlumočeny do češtiny a němčiny.
Konference je akreditovanou vzdělávací akcí v programu CPV ČKA (5 bodů).
Podrobný program a další informace o konferenci najdete zde.
mi