Veletrhy a výstavy

V Mnichově skončil veletrh Expo Real

17. ročník prestižního evropského veletrhu komerčních nemovitostí a investičních příležitostí Expo Real skončil včera (8. 10.) v areálu Nového výstaviště v Mnichově. Pro účastníky z České republiky veletrh stále zůstává velmi atraktivním fórem pro prezentaci i networking, byť v posledních letech jezdí na Expo Real často jako návštěvníci bez vlastní expozice.

Podle aktuálních údajů Messe München patří letos Česku v konečném součtu co do počtu účastníků 8. místo za Německem, Velkou Británií, Nizozemskem, Rakouskem, Švýcarskem, Francií a Polskem; první desítku uzavírají USA a Rusko. Jedinými českými městy, která si ve své prezentaci zachovávají kontinuitu, jsou Praha a Ostrava, která zde otevírají reprezentativní expozice spolu se spoluvystavujícími partnery každoročně, Ostrava navíc letos v synergii společné expozice s Moravskoslezským krajem. Obě města své expozice na veletrhu shodně vnímají jako velmi užitečné nejen pro zviditelnění a networking na konkurenčním trhu evropských metropolí, ale i jako významnou podporu koncepční práce s investory.

V pražské expozici bylo možné vidět příklady městských čtvrtí, které mají v budoucnu projít výraznou proměnou v duchu vizí nového Metropolitního plánu. Například developerská společnost Central Group jako spoluvystavovatel Prahy prezentovala, jak vidí budoucnost Pankráce v žádané kancelářské lokalitě Prahy 4. Ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy totiž vyhlásila architektonickou soutěž, kdy se vzdala platného stavebního povolení a namísto výstavby rezidenčního areálu s 350 byty se rozhodla podrobit své záměry diskusi expertů. Do soutěže bylo přizváno 11 předních architektonických ateliérů, které vyberou nejlepší návrh kombinující výškové budovy s obytnou funkcí, maloobchodními prostory v přízemí a veřejně přístupnou zelení. Obdobně již v minulosti postupovala i společnost Passerinvest Group v Praze 4-Michli, kterou díky BB Centru proměnila v novou městskou čtvrť nejen s kancelářskými budovami, ale i s prostory pro bydlení, nakupování i volnočasové sportovní aktivity. V rámci naplňování vize Prahy směrem k tzv. inteligentní urbanizaci procházejí výraznými změnami také původně průmyslové čtvrti. Jde například o lokalitu Prahy 8-Karlína. Zde společnost HB Reavis dokončila administrativní budovu River Garden II/III, letos největší kancelářský development v hlavním městě. Dalším příkladem je Praha 5, kde se v Jinonicích společnost Penta chystá revitalizovat rozsáhlé území bývalého průmyslového areálu pražské Waltrovky a kolem centrálního parku postavit kancelářské budovy, byty i obchody.

Ostrava se letos na Expo Realu soustředila především na prezentaci své vize stát se nejsilnějším rozvojovým pólem České republiky a ještě zvýšit atraktivitu pro investory. Rozšíření Vědecko-technologického parku, IT4Innovations, Centrum buněčné terapie a diagnostiky i další projekty orientované na biomedicínu dávají investorům jasný signál, že jde o prostředí, v němž se vyspělé technologie, vzdělání, výzkum a vývoji úspěšně rozvíjejí.

Expo Real 2014 – stánek Ostravy

Predikce realitních expertů: Investiční aktivity na českém trhu budou letos rekordní
Česko je nyní dominantním investičním trhem regionu střední a východní Evropy hned po Polsku. Podle údajů realitních expertů z DTZ, JLL a Colliers International již letošní 1. pololetí ukázalo, že celkový objem investic na českém realitním trhu vysoce překročil úroveň roku 2013, takže by výsledek za celý rok 2014 mohl být rekordní a dosáhnout obdobné investiční aktivity jako v roce 2011, tzn. okolo 2 mld. eur. Investice táhnou kancelářské budovy, retail a především sektor logistických a průmyslových nemovitostí.

Diskutovaná témata
Nejdiskutovanějšími tématy 17. ročníku veletrhu byly vedle globálních ekonomických trendů také strategie financování a investic za současné ekonomické situace a zejména celosvětový trend směrem k pokračující urbanizaci. Sílící koncentrace lidí do měst vyvolává obrovské nároky, a to nejen na infrastrukturu městských center. Jde např. o očekávaný demografický vývoj, spojený s měnícími se potřebami a požadavky stárnoucí populace. Proto Expo Real letos věnoval hodně pozornosti nejen tradičním segmentům realitního trhu, jako jsou např. kanceláře, hotely či průmyslové nemovitosti, ale také bydlení a výstavba nemovitostí souvisejících se zdravím (od speciálních zdravotnických zařízení až po bydlení pro seniory). Ze sdílení zkušeností odborníků z evropských metropolí vyplynulo, že základními atributy měst budoucnosti jsou jejich udržitelný, ekologicky šetrný růst, otevřenost k progresivním řešením pro příjemný život obyvatel i podpora komunitního života v městských čtvrtích.

Expo Real v číslech
Podle údajů Messe München byl zájem o letošní Expo Real ještě o 2,5 % vyšší než loni: 1655 vystavovatelských společností z 34 zemí mělo své expozice v 6 halách na celkové ploše 64 000 m². Celkem přijelo do Mnichova 36 900 účastníků reprezentujících 74 zemí (18 300 zástupců vystavovatelských společností a dalších 18 600 návštěvníků bez vlastního stánku). V doprovodném programu, rozděleném do čtyř tematických diskusních fór, hovořilo na 400 odborníků od bankéřů přes realitní odborníky až po prognostiky.

Příští, 18. ročník veletrhu Expo Real se v Mnichově uskuteční od 5. do 7. října 2015.

tisková zpráva