Veletrhy a výstavy

Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd zve na Veletrh vědy

Modelování svahových sesuvů či sopečné činnosti, možnost vyzkoušet si objevování struktur pod zemským povrchem při bagrování, ukázky přípravy horninových vzorků pro mikroskopická pozorování, ale i odpovědi na otázky, zda lze díky zvířatům nahradit nemocnou lidskou kost, co je kolagen a jaký má význam pro fungování lidského těla a ještě mnoho dalších zajímavostí připravil Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR (ÚSMH) pro návštěvníky Veletrhu vědy Akademie věd ČR. Čtvrtý ročník této populárně naučné akce se koná od 7. do 9. června 2018 na výstavišti PVA EXPO Praha v Letňanech.

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Cílem veletrhu je nejen popularizovat vědu, ale také podpořit nábor nových studentů, uplatnění absolventů a rozvoj pedagogů. Otevřeno je denně od 10 do 18 hodin, vstupné a parkování je zdarma.

Stánek Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd v roce 2017

Každé z šesti oddělení ústavu přichystalo zajímavé ukázky i praktické pokusy. Například oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů názorně předvede, jak se připravují nanokompozitní materiály a zpracovávají jejich složky využitelné pro náhrady kostní tkáně, oddělení geochemie bude prezentovat materiály s různou pórovitostí, oddělení inženýrské geologie umožní návštěvníkům modelování fyzikálních procesů v geologii, jako jsou svahové pohyby, sopečná činnost či desková tektonika a podobně. Oddělení neotektoniky a termochronologie se pokusí návštěvníkům mimo jiné přiblížit, jak se zkoumá, zda bylo území ČR postiženo v geologické minulosti velkými zemětřeseními. Návštěvníci budou mít možnost si vyzkoušet v namodelovaných podmínkách, jak se objevují struktury pod zemským povrchem pomocí bagru. Oddělení struktury a vlastností materiálů bude prezentovat suroviny, z kterých lze získat energii. A to jak suroviny z neobnovitelných zdrojů, tak z obnovitelných a netradičních zdrojů energie. Praktická ukázka se bude týkat zjištění sypné hustoty různých typů surovin.

Více informací o veletrhu najdete zde.

tisková zpráva, wd