Veletrhy a výstavy

Pozvánka do Wroclawi na odborný veletrh a kongres InEnerg

InEnerg, mezinárodní odborný veletrh a kongres pro inovativní energie, se koná 4.–6. 3. 2014 v polské Wroclawi. Chce využít region Odra – Nisa, kde se setkávají hranice Polska, Německa a České republiky, a nabízí platformu, na které se prezentují zkušenosti, nápady a nejnovější technologie v oblasti regenerativní výroby energie. Firmy z Polska a České republiky tak mají příležitost výměny zkušeností s partnery z Německa, kteří patří k vůdčím firmám v oboru inovací při výrobě energií.
Hlavní témata:
• Bioenergie (bioplyn, biomasa, bionafta),
• Solární energie,
• Energie z vody,
• KWK,
• Inteligentní sítě (smart grids),
• Energie z větru,
• Tepelná čerpadla.
 
Odborné konference v rámci veletrhu InEnerg:
Pořadatel veletrhu společnost REECO připravuje ve spolupráci s odbornými svazy, spolky a institucemi následující doprovodný program seminářů a konferencí:
– 4. 3. – Polsko, Německo, Česká republika – tři země, tři ideje o využití bioplynu;
– 4. 3. – Fotovoltaika budoucnosti – Inovativní řešení oboru fotovoltaiky;
– 4. 3. – Forum: Energetická účinnost a využití obnovitelných energií v budovách;
– 5. 3. – Mezinárodní kongres pro inovativní energii;
– 6. 3. – Vom Konsumenten zum Prosumenten – warum lohnt es sich, intelligente Energienetze in Polen umzusetzen?
 
Pro účast na konferenci pro čtenáře tohoto článku platí zvýhodněné podmínky. Uvedením kódu InEnerg_Cz získáte slevu 20 % z vložného na konference konané v rámci doprovodného programu a 10% slevu na výstavní plochu pro zájemce o výstavní stánek.
Návštěvníkům nabízíme bezplatný vstup na veletrh, po registraci na adrese:
 
InEnerg dále nabízí:
• IBEF® – mezinárodní Business Exchange Forum,
• společný stánek „Inovace“,
• společný stánek „Věda a výzkum“,
• společný stánek pro mladé a začínající firmy,
• Inovativní fórum,
• Fórum pro vědu a výzkum,
• Odborný den pro zemědělství.
 
Veškeré dotazy zodpoví manažerka veletrhu:
Małgorzata Bartkowski
REECO Poland Sp. z o. o.
ul. Bartycka 22B/21A
00-716 Warszawa
Tel:+48-22-266-02-16
Fax:+48-22-379-78-60
 
Více informací naleznete na www.inenerg.com.

tisková zpráva