Veletrhy a výstavy

Místo konání 11. ročníku veletrhu Střechy Praha se nemění

I po požáru Průmyslového paláce je již definitivně
jasné, že místo konání 11. ročníku veletrhu Střechy Praha zůstává
nezměněno. Veletrh se tedy uskuteční na Výstavišti v
Praze-Holešovicích 29.–31. 1. 2009.

Areál Výstaviště byl požárem poznamenán méně, než se z počátku
zdálo. Pravé křídlo a Střední hala Průmyslového paláce a rovněž
zázemí Levého křídla zůstaly požárem prakticky nedotčeny. Levé
křídlo Průmyslového paláce nahradí dočasná hala. Ta je náhradou
více než dostačující a splňuje veškeré výstavní požadavky (pevné
podlahy, zateplení obvodového pláště, vytápění tepelnými agregáty a
osvětlení zajišťující dobré světelné podmínky). Výstava tedy
nepřijde ani o čtvereční metr plánované plochy. Velká hala bude
umístěna na místě původního levého křídla Průmyslového paláce a
bude napojena na prostory Střední haly a foyer Paláce. Snahou
bylo zajištění průběhu veletrhu tak, aby to odpovídalo dosavadní
kvalitě.
Podrobné informace najdete na www.strechy-praha.cz.