Veletrhy a výstavy

Industriální topografie – architektura konverzí 2005–2015

Galerie Jaroslava Frágnera (Betlémské náměstí 5a, 110 00 Praha 1) ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT připravila výstavu Industriální topografie – architektura konverzí 2005–2015. Vernisáž proběhne 16. 12. 2014, výstava potrvá do 1. 2. 2015.

Výstava navazuje na sérii akcí, setkání a aktivit organizovaných při příležitosti mezinárodních bienále Industriální stopy a je pokračováním úspěšného projektu mapujícího konverze průmyslových staveb na našem území (2005).

Reprezentativní výběr více než 30 příkladů nového využití opuštěných průmyslových staveb a areálů bude podrobně představen na výstavních panelech (historický i současný stav), doplněn interaktivní mapou, příklady ze zahraničí a barevnou publikací. Výstavu doprovodí i série přednášek a promítání. V redukované česko-anglické verzi bude připravena také její putovní verze. Projekt reaguje na citlivé, důležité a dnes často diskutované téma využití industriálních staveb a svou formou má oslovit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost.

Další informace najdete na webu www.gjf.cz.

mi podle podkaldů pořadatele