Veletrhy a výstavy

FA ČVUT vystavuje modely funkcionalistických vil osady Baba

Od 16. února do 13. března 2015 se v pravé dvoraně Fakulty architektury ČVUT v Praze koná výstava Osada Baba 1932. Představuje 31 modelů funkcionalistických vil, dobové fotografie a plány staveb. Výstavu doprovodí v pátek 20. února 2015 od 14.00 v přednáškové síni Krejcar přednáška prof. Vladimíra Šlapety o historii osady Baba a přednáška děkana FA ČVUT prof. Ladislava Lábuse o průběhu rekonstrukce Paličkovy vily. 

FA ČVUT vystavuje modely funkcionalistických vil osady Baba, foto Jiří RyszavySoubor architektonických modelů, které původně vznikly na Fakultě architektury, se po 15 letech vrací na akademickou půdu, tentokrát jako inspirace pro studentské projekty.

Osada Baba byla v roce 1932 navržena a realizována na pozemku Na Babě v Praze 6 jako výstava „nových způsobů stavění a bydlení“ a dodnes zůstává ojedinělým architektonickým počinem. Je také nejzachovalejším souborem tohoto typu v Evropě. Na rozdíl od obdobných kolonií ve Stuttgartu, Vídni a Vratislavi se osada Baba dochovala kompletní a pouze v malé míře je dotčena adaptacemi minulé éry. Vila Palička od Marta Stama, jediného zahraničního architekta při výstavbě osady, zrekonstruovaná podle návrhu architektů Ladislava Lábuse a Norberta Schmidta, je oceňována za příkladný přístup k moderním památkám.

Realizace osady Baba nebyla na rozdíl od podobných akcí financována státem, městem ani jinou organizací. Hradili ji soukromí stavebníci, proto jsou i dnes slavné vily v soukromém vlastnictví a tudíž veřejnosti nepřístupné. Výstava na FA ČVUT tak nabízí jedinečnou příležitost seznámit se s díly nejvýraznějších zástupců moderní funkcionalistické architektury v tehdejším Československu, jako byli Ladislav Žák, Hana Kučerová-Záveská, Oldřich Starý, Josef Gočár nebo Pavel Janák. Modely zachycují „ideální stav“ staveb na Babě bez úprav a přístaveb, vzniklých v pozdějších letech.

Výstava Osada Baba, plány a modely 1932, která vznikla v rámci projektu Praha – Evropské město kultury roku 2000, se poprvé konala ve dvoraně tehdejší Fakulty architektury ČVUT. Expozice byla postavena na architektonických modelech slavných meziválečných vil, které v rámci výuky vyrobili studenti pod vedením pedagogů FA ČVUT.

„Zahájení prací předcházelo důležité rozhodnutí, které směřovalo k výběru ‚stavebního materiálu‘. Volba nakonec padla na sendvičové desky: jednak s ohledem na trvanlivost, ale současně jsou právě hladký bílý povrch desek a přesná tloušťka mimořádně vhodné pro výrobu modelů z éry funkcionalismu. Pro jiné styly, hlavně pro ty, jež charakterizují především detaily apod., se tento materiál příliš nehodí, zatímco modernistická stavba s velkými, jednoduchými plochami je pro něj ideální“, vysvětluje prof. Petr Ulrich, který se spolu s prof. Tomášem Šenbergerem a prof. Vladimírem Šlapetou na celé akci autorsky podílel.

Výsledky výzkumu, který přípravě expozice v letech 1995–1997 předcházel, shrnovala výstavní publikace, která kromě textů a fotografií obsahovala plány pro stavební povolení jednotlivých objektů, podle kterých byly modely vyrobeny. Katalog k výstavě je zatím nejdůkladnější dokumentací původních vil a konfrontuje dnešní stav s původními ideami a představami.

Poté, co expozice na několik let z galerií zmizela, se díky zájmu radnice Prahy 6 podařilo 19 původních modelů restaurovat a dalších 14 znovu vyrobit. Ve své obnovené podobě byla výstava představena veřejnosti u příležitosti 80. výročí vzniku osady Baba na podzim 2012 v galerii Chodník ve Skleněném paláci. V loňském roce jednotlivé stavby doplnil urbanistický model celé vilové kolonie. Ten je v současné době společně s Paličkovou vilou (Mart Stam) a vlastní vilou Pavla Janáka vystavován New Yorku, kde v Centru pro architekturu uvádí Galerie Jaroslava Fragnera výstavu Pražský funkcionalismus/tradice a současné ozvěny.

Podnět k vystavení modelů na Fakultě architektury dal švýcarský architekt Pierre von Meiss, t. č. hostující profesor na FA ČVUT. Pod jeho vedením budou v nadcházejícím semestru studenti 1. ročníku zpracovávat projekty staveb inspirovaných právě vilami na Babě. Výsledný návrh výstavního areálu má umožnit veřejnosti seznámit se blíže s architektonickou a kulturní hodnotou Baby.

„Jsem za toto zadání rád. Když jsem začínal projektovat rekonstrukci vily od Marta Stama, objížděl jsem s investorem podobné kolonie. A jeho napadlo, že by bylo dobré na Babě udělat informační centrum, jak je to ve světě běžné a jak je zde v roce 1932 postavil František Kavalír. Vzorová dřevěná chata, ve které byla umístěna expozice, se ale nedochovala a z plánů na nový pavilón sešlo. Studentské projekty by tak mohly být novým podnětem na obnovení této myšlenky“, uvedl během zahájení výstavy děkan Fakulty architektury ČVUT prof. Ladislav Lábus.

Výstava je zdarma přístupná veřejnosti a k vidění bude v pravé dvoraně Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6 do 13. března 2015.

Kateřina Rottová

FA ČVUT vystavuje modely funkcionalistických vil osady Baba, foto Jiří RyszavyFA ČVUT vystavuje modely funkcionalistických vil osady Baba, foto Jiří Ryszavy