Veletrhy a výstavy

Den otevřených podstávkových domů

V neděli 6. července se koná už 10. ročník mezinárodní a stále se rozšiřující akce Den otevřených podstávkových domů. Majitelé obnovených nebo obnovovaných podstávkových domů na německé, české a polské straně Trojzemí v ten den zvou návštěvníky, aby se seznámili s historií, způsobem stavby a s rekonstrukcemi tradičních venkovských domů, ale i s příběhy lidí, kteří v domech žili a žijí. Mezi 10–17 hod. možné navštívit na 70 domů, z nichž řada je veřejnosti jindy nepřístupná. Návštěvníky doprovodí a výklad poskytnou majitelé domů, někde budou připraveny i ukázky řemeslnické práce, minijarmarky, programy pro děti a domácí občerstvení.

   Německá Stiftung Umgebindehaus vydala a na internetu publikovala průvodce po přístupných objektech. V předchozích letech tento průvodce vycházel péčí Libereckého kraje i v češtině, letos je dostupný jen v němčině. Spolek Frýdlantsko připravuje také celodenní exkurzi, na niž se mohou přihlásit především řemeslníci tradičních stavebních řemesel, kteří se chtějí seznámit s příklady rekonstrukcí podstávkových domů v Německu i v Čechách.
 
Co je podstávkový dům
Podstávkové domy jsou tradiční venkovské, často řemeslnické domy v německo-polsko-české příhraniční oblasti. Podstávka je typ konstrukce s roubenou světnicí, zděnou síní a klenutou hospodářskou částí v přízemí a hrázděným nebo roubeným patrem a podkrovím. V Trojzemí je zachováno cca 19 000 podstávkových domů, základy nejstarších z nich se datují až k 16. století. Většina zachovaných staveb vznikla v 18. a 19. století. Bývalý faktorský dům – Šolcův dům v Liberci je ukázkou městského podstávkového domu.
Den otevřených podstávkových domů se od roku 2005 tradičně konal poslední květnovou neděli, v roce 2014 byl tento termín kvůli termínové kolizi s volbami do Evropského parlamentu výjimečně posunut na neděli 6. července.
 
 
Cena podstávkového domu
Německá nadace Stiftung Umgebindehaus vyhlašuje od roku 2006 každoročně soutěž s odměnou za zdařilou, památkově a historicky věrnou a řemeslnicky správně provedenou rekonstrukci podstávkového domu. Mezi objekty zpřístupněnými při Dni otevřených podstávkových domů je řada nositelů tohoto ocenění (na české straně například Betlém ve Frýdlantě).
 
Certifikace
Pracovní skupina Podstávkové domy aplikovala systém certifikace z německé strany pro české podmínky a vytvořila konkrétní kritéria pro práce na podstávkových domech v souladu s památkovou péčí a požadavky kvalitní řemeslné práce. Na základě těchto kritérií jsou od roku 2012 udělovány certifikáty řemeslníkům, firmám, projektantům a architektům, kteří se věnují opravám podstávkových domů.
Na tuto aktivitu navazuje projekt spolku Frýdlantsko Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů. S podporou z evropských fondů vzniká metodika a učebnice pro jednotlivá řemesla a ověřuje se v pilotním kurzu.
 
Publikace, výstavy, vzdělávací akce
Vedle odborných titulů, zaměřených na projektování a provádění stavebních prací při rekonstrukcích, vznikla v minulých letech řada publikací, které představují krajinu podstávkových domů veřejnosti, seznamují s jejími krásami a informují o hodnotách tradiční architektury. Aktuálně je na webových stránkách Libereckého kraje dostupná publikace Opravy podstávkových domů, jejíž překlad z němčiny je výstupem česko-německého projektu podpořeného ze zdrojů EU. Bohatý obrazový doprovod má česko-německá publikace Ty nejhezčí v krajině podstávkových domů.
Národní památkový ústav – územní pracoviště Ústí nad Labem připravil putovní výstavu Podstávkové domy v údolí Ploučnice a sérii doprovodných přednášek, pořádaných během roku 2014. Během Dne otevřených podstávkových domů bude tato výstava přístupná v Merbolticích.
 
Vzorové rekonstrukce
S dotační podporou z evropských fondů byly ukázkově rekonstruovány domy, které slouží jako příklady správné praxe i jako zázemí pro komunitní aktivity v malých obcích: v Lipové (Ústecký kraj) obnovila Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska dům č. p. 424, v Hirschfelde (Sasko) byl na Svatojakubské cestě obnoven Poutnický domek – Pilgerhäuser.
 
Další informace
Krajina podstávkových domů je koncept, který má řadu partnerů. Iniciátorem a motorem aktivit byla do roku 2013 německá organizace Umgebindeland, pak hlavní roli převzala nadace Stiftung Umgebindehaus. Odborný materiál shromažďuje a stavebním průzkumům se věnuje zejména německé Informationszentrum Umgebindehaus, které bylo založeno při stavební fakultě Vysoké školy Zittau/Görlitz.
V Sasku vzniklo sdružení řemeslníků a památkářů, kteří dbají o vysokou kvalitu rekonstrukcí – Fachring Umgebindehaus. Toto sdružení podnítilo i vznik podobného společenství kvality na české straně – Pracovní skupiny „Podstávkové domy“. Zde je hlavním nositelem aktivit Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska a od roku 2013 také spolek Frýdlantsko. Díky přeshraničnímu projektu se v letech 2012–2013 prezentaci podstávkových domů jako významného kulturního dědictví věnoval také Liberecký kraj.
 
 
převzato z www.stavbaweb.cz