Veletrhy a výstavy

ČKAIT na Stavebních veletrzích Brno

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) letos slaví 25. výročí. Připomene jej, mj. také v doprovodných akcích Stavebních veletrhů Brno, které připravuje ve spolupráci s brněnskými Veletrhy. Mezi ně patří poradenské centrum pro návštěvníky veletrhu ke všem otázkám a problémům navrhování, provádění a užívání staveb; Inženýrský den ČKAIT a ČSSI; představení každoroční Stavební knihy 2017 „Návrat života do historických center měst“ a workshop Informační modely výrobků – základní nástroje BIM.

ČKAIT je oficiálním spolupořadatelem Stavebních veletrhů Brno. Komora se podílí na přípravách koncepce veletržních a výstavních akcí, na doprovodném programu, oceňování nejlepších exponátů.

Po celou dobu konání veletrhu budou vybraní odborníci poskytovat bezplatně informace pro návštěvníky v rámci Stavebního poradenského centra, a to ve svém stánku 152 v pavilonu P. Součástí poradenského centra je výstava odborných stavebních časopisů vydávaných v ČR, které k tomuto účelu zapůjčuje stavební odborná knihovna ČKAIT. Návštěvníci veletrhu tu najdou také prodejnu odborné stavební literatury z produkce vydavatelství ČKAIT a dalších vydavatelů. Největší zájem návštěvníků se váže na služby poradenského centra; možnost vybrat si nezávislého odborníka, poradit se s ním, zkonzultovat právní či technický problém spojený s přípravou stavby, jejím prováděním, se stavebními úpravami stávajících staveb či s provozem staveb.

Slavnostní Ouvertura Stavebních veletrhů Brno se bude konat dne 25. 4. 2017 od 19.30 h v novobarokní aule Rektorátu VUT v Brně. Při této příležitosti se uskuteční přednáška doc. Ing. arch. Jana Hrubého, CSc., děkana Fakulty architektury VUT v Brně, a dojde k představení tradiční ročenky (dvacátý ročník) Stavební knihy 2017, letos věnované tématu Návrat života do historických center měst. Jako vždy jsou v první části knihy uvedena nová čísla o výsledcích stavebnictví v roce 2016 zpracovaná Českým statistickým úřadem. Ve druhé části jsou odborným tématem historická centra měst z pohledu odborníků.

Stejný název, jako má Stavební kniha 2017, se objeví v záhlaví celodenního společného Inženýrského dne ČKAIT a ČSSI, konaného 26. 4. 2017 od 10 h v Pavilonu A, sál Morava, a to Návrat života do historických center měst. Inženýrský den ČKAIT a ČSSI získal záštitu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva kultury ČR, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR a Svazu měst a obcí ČR. Konferencí provází prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA.

Konference je rozdělena do tří částí. Spektrum témat konference bude rozsáhlé. V přednáškách zazní nejen informace Ministerstva pro místní rozvoj ČR od zastupující náměstkyně pro řízení sekce stavebního práva Ing. Marcely Pavlové, ale i Ministerstva kultury ČR, které bude prezentovat program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. JUDr. Marek Hanák, Kancelář Veřejného ochránce práv, oddělení stavebního řádu a životního prostředí, promluví o ochraně hodnot území. Doc. Ing. arch. Petr Durdík z Asociace pro urbanismus a územní plánování bude informovat posluchače o proměnách historických center měst v současných podmínkách a Bc. Libor Honzárek, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a místostarosta města Havlíčkův Brod uzavře první část tématem kvalita života v historickém centru je vizitkou každé samosprávy. ČKAIT pořádá v rámci Stavebních veletrhů Brno 2017 také seminář Vnitřní rozvody elektronických komunikací, který se uskuteční dne 26. 4. 2017 od 14 h v Pavilonu P, sál P4. Přednášejícím je Ing. Jiří Kliner.

Workshop Informační modely výrobků – základní nástroje BIM (BIM = Building Information Modeling – Informační model stavby) se uskuteční 27. 4. 2017 v Kongresovém centru Brno, sál A od 13 h. Workshop přiblíží tvorbu a používání prvků, katalogů a knihoven BIM, tvorbu a užití informačních modelů výrobků, které představují základní kameny metody BIM. Účastníci workshopu se dozvědí, jaké informace by měl informační model výrobku obsahovat, jak je správně vkládat do informačního modelu stavby. Své katalogy a knihovny představí vybrané firmy (Heluz cihlářský průmysl, v. o. s., Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Rigips, Wavin Ekoplastik, s. r. o., a další). Na přednášky navazují praktické ukázky reálných projektů.

tisková zpráva