Veletrhy a výstavy

Branže drátů a trubek vyhlíží veletrhy Wire a Tube 2012

Od 26. do 30. března 2012 se v Düsseldorfu již potřinácté konají přední světové veletrhy Wire, mezinárodní specializovaný veletrh drátů a kabelů, a Tube, mezinárodní specializovaný veletrh trubek a rour. Veletrhy se konají jednou za dva roky. Jejich specialitou je, že nemají žádný doprovodný program, aby neodváděl návštěvníky mimo prostory stánků.
Aktuální počet přihlášek na oba veletrhy dodává düsseldorfským pořadatelům optimistickou náladu. Na veletrh Wire je nyní přihlášeno přes 1100 společností ze 45 zemí. Tradičně silně jsou zastoupeni vystavovatelé z Itálie, Belgie, Francie, Rakouska, Nizozemí, Švýcarska, Turecka, Velké Británie a Německa. Potěšující jsou i početné přihlášky ze Švédska. Ze zámoří přichází nejvíce podniků z USA, Číny, Indie a Tchaj-wanu. Všechny přihlášené podniky dohromady zaujímají výstavní plochu zhruba 56 tisíc čtverečních metrů.
Veletrh Tube vykazuje obdobně dobrý aktuální stav. Z téměř 900 vystavovatelů ze 44 zemí přichází nejvíce evropských podniků z Itálie, Francie, Nizozemí, Rakouska, Polska, Švýcarska, Španělska, Turecka, Německa a Velké Británie. Potěšující je i dobrý počet přihlášek z České republiky. Zatím si vystavovatelé veletrhu Tube objednali čistou výstavní plochu 46 600 čtverečních metrů.
 
Veletrh Wire 2012 představí stroje na výrobu a zušlechťování drátů, nástroje a pomocné materiály pro technologie, materiály a speciální dráty, inovace z oblasti kabelové, měřicí, řídicí a regulační techniky a zkušební techniku. Nabídku doplňují speciální obory jako logistika, dopravní systémy a obaly.
Veletrh Tube představuje kompletní paletu od výroby trubek a rour přes jejich opracování až po finální zpracování. Nabídka sahá od výchozích materiálů, trubek a rour, příslušenství, strojů na výrobu trubek a rour a použitých strojů přes technologické nástroje a pomůcky až po měřicí, řídicí a regulační techniku. Rozsáhlou paletu nabídky doplňují ropovody a plynovody včetně technologií nalezišť, profily a profilové technologie a speciální obory, jako např. automatizace skladů nebo řídicí a kontrolní zařízení.
 
V roce 2010 se do Düsseldorfu se sjelo přibližně 69 000 odborných návštěvníků, aby získali informace, navázali nové obchodní kontakty a zadali konkrétní zakázky. Pro rok 2012 se očekává podobně solidní výsledek jako před dvěma lety.
 
Doprava a vstupenky
Výhradním prodejcem vstupenek na akce Messe Düsseldorf pro ČR je cestovní kancelář BVV Fair Travel, která zprostředkovává také dopravu na veletrhy Wire a Tube 2012 a kromě toho sama pořádá čtyřdenní autokarový zájezd. Ceny vstupenek a katalogů jsou samozřejmě zvýhodněné proti cenám, které budou na místě. Bližší informace k zájezdům autokarovým i leteckým a k možnostem ubytování skupin i jednotlivců naleznete na internetových stránkách společnosti BVV Fair Travel zde.
 
Aktuální informace k oběma veletrhům najdete na veletržních portálech na adresách www.wire.de a www.tube.de.
wd