Veletrhy a výstavy

Blíží se BAU 2017 – největší veletržní událost v oboru

Veletrh BAU, pořádaný jednou za dva roky, se koná od 16. do 21. ledna 2017 v areálu mnichovského výstaviště. Pořadatelem je společnost Messe München GmbH. Pozvat na veletrh české návštěvníky přijela Nina Nowatius-Soldner, projektová manažerka BAU.

BAU – ilustrační foto z roku 2015BAU – ilustrační foto z roku 2015

Veletrh BAU 2017 je již plně obsazen a vystavovatelé zaberou celý areál Messe München. Bude to přes 2000 vystavovatelů z více než 40 zemí. Podíl zahraničních vystavovatelů by měl předběžně dosáhnout zhruba 30 procent. Pro představu, jedná se o plochu 185 000 m² v 17 pavilonech – architektura, materiály a systémy pro komerční, bytovou výstavbu a interiérovou úpravu nejen u novostaveb, ale i u stávajících staveb. Veletrh BAU je skutečně mezinárodní. Téměř každý třetí vystavovatel je ze zahraničí.

V roce 2015 navštívilo veletrh 250 000 návštěvníků a cílem organizátorů je pokud možno tento počet překročit a navýšit podíl návštěvníků ze zahraničí. Trend ve vývoji návštěvnosti z řad odborné veřejnosti je obdobný jako u vystavovatelů. V roce 2015 se poprvé podařilo překročit hranici čtvrt miliónu návštěvníků. Z toho bylo více než 72 000 ze zahraničí. To odpovídá podílu kolem 29 procent. Vedoucí roli hrají návštěvníci z Rakouska, Itálie a Švýcarska. Narůstá i počet návštěvníků z mimoevropských zemí. V roce 2015 to bylo více než 12 000 návštěvníků. Pro projektanty, architekty a stavební inženýry z celého světa je veletrh BAU informační a komunikační platformou číslo 1.

Pavilóny jsou členěny dle jednotlivých oblastí, a to podle stavebních materiálů, výrobků a ostatních tematických celků. Zvláštním rysem veletrhu BAU je, že v jednom celku kombinuje všechny technologie, výrobky a stavební materiály, které se používají jak při plánování, tak i výstavbě – s tímto je možno se setkat pouze na tomto veletrhu.

Přístup, který se prolíná jednotlivými obory, činí veletrh BAU nepostradatelný zdroj informací pro všechny, kteří se podílejí na plánování staveb i výstavbě samotné: investory, plánovače a architekty, počínaje řemeslníky a provozovateli budov konče.

BAU 2017 – rozmístění hal

Veletrh BAU je platformou novinek. Vystavující průmysl směřuje vývoj svých nových výrobků právě na tento veletrh. Inovativní výrobky, je jedno, jestli se jedná o okna, dveře, podlahové krytiny nebo nové fasádní prvky, se představují poprvé právě zde. I to je jeden z důvodů, proč návštěvníci z řad odborné veřejnosti ze všech kontinentů každé dva roky navštěvují veletrh BAU v Mnichově.

Klíčová témata
Pro veletrh BAU 2017 jsou definována tři hlavní témata:
● Inteligentní fasáda,
● Digitální projektování, výstavba a provoz,
● Zasíťované budovy.

Fórum Budoucnost stavění
V rámci fóra Budoucnost stavění opět renomovaní projektanti, architekti a stavební inženýři vysvětlí na příkladech, jak bude vypadat stavění a design budoucnosti. Denně se budou střídat aktuální témata, jako příklad:
chytré stavební materiály: zde se jedná se o začlenění různých materiálů například ve fasádách, které mohou adaptivně reagovat na různé vnější vlivy; důležité jsou také fasády, které produkují energii;
BIM: očividné jsou výhody aktivního, digitálního zasíťování všech, kteří se podílejí na stavbě; co již bylo pomocí plánovacího nástroje BIM realizováno a kde stále ještě existují překážky a obtíže?
bydlení: potřeba dostupného bydlení roste, rostou požadavky po nápadech týkajících se sériových a modulárních staveb, jakož i inovativních konceptů bytové výstavby, které umožňují vytvoření jak flexibilního půdorysu, tak splnění energetických požadavků.

Forum C2
Přednášející, mj.: David Chiepperfield, Londýn; Christoph Timm, SOM, New York; Kasper Jensen, 3XN, Kodaň; Jean Philipp Vassala, Lacaton&Vassal, Paříž; Anna Popelka, PPAG architects, Vídeň.

Fórum Dialog mezi architekty a průmyslem
Bude pokračovat osvědčený přednáškový cyklus.

Fórum A4
V rámci Fóra A4 bude v průběhu všech šesti dnů veletrhu probíhat poutavá výměna názorů mezi architekty a výrobci ze stavební branže k aktuálním tématům. Vždy tři čelní představitelé z mezinárodně uznávaných architektonických kanceláří a tři zástupci z oblasti průmyslu budou denně od 11 do 14 hod. informovat a diskutovat o vývoji a trendech v této branži. Mezi témata Fóra A4 patří mj. inteligentní budovy, fasádní systémy, stav zdrojů.

Dlouhá noc architektury
Absolutním vrcholem je Dlouhá noc architektury, která se poprvé uskutečnilai na veletrhu BAU 2011. Koná se opět, a to v pátek 20. ledna. Touto událostí chceme vybudovat spojnici propojující odborný veletrh BAU s městem Mnichov a všemi jeho občany, kteří se zajímají o architekturu. Dlouhá noc architektury provede nejkrásnějšími a nejvýznamnějšími stavbami města. Kyvadlové autobusy budou jezdit od 19:00 hod. až do půlnoci mezi jednotlivými stavbami. Jízdné se neplatí. Pro vystavovatele a návštěvníky veletrhu BAU budou exkluzivně probíhat tematické prohlídky. Každá bude věnována jednomu z témat zastoupených na veletrhu BAU.

Služby pro návštěvníky
On-line katalog
Jediným kliknutím myši najdete vše, co hledáte, na www.bau-muenchen.com. Lze vyhledávat mj. podle názvu společnosti nebo podle skupin výrobků.

Aplikace
Pro BAU 2017 slouží opět jedna aplikace. Zobrazuje on-line katalog a doplňuje ho o obsah rámcového programu. Ke stáhnutí bude k dispozici pravděpodobně od listopadu 2016 v App-Store. Tato aplikace funguje na zařízeních iPhone, iPad nebo iPodtouch, stejně jako na smartphonech s operačním systémem Android.

Matchmaking
Abyste mohli s vystavovateli navázat kontakt, popř. domluvit schůzky již před veletrhem, nabízíme při příležitosti konání veletrhu BAU 2017 poprvé nástroj pro matchmaking. Tento nástroj bude k dispozici na webových stránkách veletrhu BAU od podzimu 2016.

Sociální sítě
Veletrh BAU se prezentuje také v sociálních médiích. Dění můžete pohodlně sledovat na Facebooku, Twitteru nebo na kanálu YouTube. Doporučujeme blog o veletrhu BAU, na který můžete přistupovat prostřednictvím webových stránek. Zde naleznete pohromadě všechny novinky a kromě informací týkajících se celého veletrhu BAU také spoustu novinek z jednotlivých oborů a příspěvků od jednotlivých expertů.

Vstupenky
Nejjednodušším způsobem, jak získat vstupenku na veletrh BAU 2017, je koupit si ji on-line. Ten, kdo se zaregistruje on-line, si ji může jednoduše sám vytisknout. To ušetří zdlouhavé čekání na místě a je zároveň i levnější.

Ubytování a další služby hledejte u českého zastoupení Messe München zde.

wd s použitím podkladů organizátora