Veletrhy a výstavy

Aqua-therm Praha přivítal půlmiliontého návštěvníka

Václav Kozák z Prahy se stal půlmiliontým návštěvníkem, který za
čtrnáct let trvání veletrhu prošel branami Aqua-thermu
Praha
. Veletrh se konal na pražském výstavišti v
Holešovicích od 20.–24. listopadu a zúčastnilo se jej 466 přímých
vystavovatelů. Dalších 377 firem a značek bylo zastoupeno na
stáncích jiných vystavovatelů.

Svou rozlohou i počtem návštěvníků je Aqua-therm
největším veletrhem v oblasti TZB ve střední Evropě.
O zájmu zahraničních firem svědčí účast 106 vystavovatelů
z 15 zemí a společné expozice Německa, Itálie, Turecka
a vůbec poprvé také Číny. Návštěvníci z řad odborné
i laické veřejnosti přijíždí na Aqua-therm z celé
republiky (49 % návštěvníků je mimopražských )
i zahraničí – celkem veletrh navštíví každoročně přes 40 tisíc
lidí (letos 41 540). Novinkou letošního Aqua-thermu Praha byla
první přehlídka automobilů na alternativní pohon s názvem Auto
Alternativa. Vystavené vozy vzbudily velký ohlas a prodejci
přímo na místě získali několik závazných objednávek. Veletrh také
hostil v rámci doprovodného programu odbornou konferenci
TZB-2007 a semináře Energetické sekce Hospodářské komory ČR.
Konference i semináře byly zaměřeny na informace
a trendech v úsporách energie a nových možnostech
v oblasti technického zabezpečení budov.
 
Výsledky soutěže o nejlepší
exponát:
Zlatá medaile
– KORATHERM designová otopná tělesa (vystavovatel KORADO, a.
s.);
– Kompaktní absorpční stroj pro chlazení a vytápění
s chladicí věží, model BCT 70 (vystavovatel SOKRA,
s. r. o.);
– auroCOMPACT VSC S 196/2-C 200 (vystavovatel Vaillant
Group Czech, s. r. o.).
 
Čestné uznání
– SERVOPOHONY CM 24, CM230, CM24-SR (vystavovatel BELIMO CZ –
Ing. Ivar Mentzl);
– Brilon SERIO spalinový systém DN60 až DN315 pro montáž
a inst. systém. komínů dle ČSN EN14 471 (vystavovatel Brilon
CZ, s. r. o.);
– ALPHA2 25-40, otáčkově regulované oběhové čerpadlo pro
otopné systémy a pro cirkulaci teplé vody (vystavovatel
GRUNDFOS, s. r. o.)
– plnoplošné aplikované kapilární rohože Infraclima, zapojení,
zdroj tepla/chladu (vystavovatel Instaplast Praha, a. s.);
– Tepelné čerpadlo vzduch/voda „BOXAIR“ – venkovní kompakt
(vystavovatel Master therm CZ, s. r. o.);
– Modul AQUALEA, GEOTHERMIE CONFORT (vystavovatel PRODILISTE
INTERNATIONAL CZ, s. r. o.).
 
Zvláštní čestné uznání
– Malá granulační linka MGL 200 (vystavovatel KOVO NOVÁK – Jan
Novák).
 
Velká cena Asociace odborných velkoobchodů plyn – voda
– topení – vzduchotechnika za rok 2007
Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn – voda – topení –
vzduchotechnika udělila při příležitosti konání 14. ročníku
mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Velkou cenu AOV firmě
WILO Praha, s. r. o., za příkladný přístup při dodávkách
zboží pro odborné velkoobchody v distribučním řetězci výrobce
– odborný velkoobchod – montážní firma.
 

Příští ročník Aqua-thermu Praha se uskuteční od 25.–
29. 11. 2008. Už v únoru (5.–8. 2.) však
proběhne na Slovensku 10. ročník Aqua-thermu Nitra.