Věda a výzkum

Zlínská fakulta bude mít nové vybavení za 174 miliónů Kč

Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vybuduje nové pracoviště zaměřené na výzkum v oblasti aplikací inženýrské informatiky, alternativních zdrojů energie a bezpečnosti.
Přístrojové vybavení přijde na 174 miliónů Kč. Peníze škola získala jako dotaci z evropských fondů, sdělil ČTK Jan Malý z rektorátu.
Výzkumu v těchto oblastech se fakulta dlouhodobě věnuje. Převážná část finančních prostředků je určena pro vybavení vznikajícího centra moderními stroji a přístroji, které umožní, mimo vlastní aplikovaný výzkum fakulty, také rozšířit naši výzkumnou spolupráci s firmami," poznamenal děkan fakulty Vladimír Vašek. Malý ČTK řekl, že veškeré přístrojové vybavení zahájí provoz nejpozději do září 2014.
Nové výzkumné pracoviště vznikne částečně v nynějších prostorách Fakulty aplikované informatiky, částečně v novém Vědecko-technickém parku ICT, který bude zaměřen na informační a komunikační technologie. Park vyroste v těsné blízkosti fakulty, na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Stavba za asi 250 miliónů Kč začne v březnu. V budově parku pro informační a komunikační technologie budou mít sídlo i inovační firmy.
V blízké budoucnosti to ovšem není jediný projekt, který škola plánuje. V polovině letošního roku stavbaři zahájí práce na vybudování Centra polymerních systémů mezi ulicí Antonínovou a třídou Tomáše Bati. Jeho cílem bude aplikovaný výzkum pro potřeby automobilového průmyslu. Investice přijde na 896 miliónů Kč, z toho náklady na přístrojové vybavení činí 200 miliónů Kč.

zpráva ČTK