Věda a výzkum

Stanovisko rektora ČVUT v Praze Petra Konvalinky k postoji prezidenta ČR Miloše Zemana nejmenovat tři profesory

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman, CSc., na 1. společné schůzi obou komor Parlamentu ČR dne 8. března 2013 slíbil před Parlamentem a celým národem, že bude zachovávat Ústavu a zákony České republiky. Jmenování vysokoškolských profesorů se řídí zákonem č. 1/1993 Sb. Ústavou České republiky a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách České republiky, a to zejména § 73: „Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra“.

Uvedené zákony předpokládají, že prezident republiky jako první občan České republiky svým podpisem prokazuje respekt k ochraně akademických práv a svobod.

Rozhodnutí prezidenta republiky Ing. Miloše Zemana, CSc., nepřipojit podpis ke jmenování profesorů vysokých škol, kteří splňují právními předpisy stanovené podmínky pro svoje jmenování, lze považovat za neobhajitelné nerespektování zákonů České republiky.

V Praze dne 6. 5. 2015

tiskové prohlášení