Věda a výzkum

ČVUT pořádá první ročník Dětské univerzity

Ve dnech 13. až 17. července se uskuteční na půdě ČVUT v Praze první ročník Dětské univerzity. Jedná se o denní studium zakončené udělením titulů „Malý bakalář“ (Bc. jr.) nebo „Malý inženýr“ (Ing. jr.). Akce má podtitul „věda všude kolem nás“ a koná se formou příměstského tábora, na němž se žáci základních škol prakticky seznámí s technickými a přírodovědnými obory.

Celkem 96 účastníků Dětské univerzity z celé České republiky i ze zahraničí (z Kanady a ze Slovenska) bude rozděleno podle věku do osmi studijních skupin. Na začátku čeká děti slavnostní imatrikulace (v pondělí 13. července od 9 hod. na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6) a po úspěšném absolvování programu Dětské univerzity se uskuteční slavnostní promoce v Betlémské kapli za účasti rektora a zástupců akademické obce ČVUT (v pátek 17. července od 14 hod., Betlémské náměstí 4, Praha 1). Pro získání titulu je třeba absolvovat minimálně deset přednášek ze čtrnácti.

„Program jsme připravili pro žáky ve spolupráci s fakultami ČVUT tak, aby byl interaktivní a zážitkový. Na realizaci programu se podílí více než čtyřicet odborníků z ČVUT,“ uvedla Ing. Michaela Kostelecká, Ph.D., hlavní organizátorka akce. Děti se tak mohou těšit na ukázky unikátních technických laboratoří, malou vědeckou show s fyzikálními experimenty, Lego roboty, studentskou formuli, jízdy v elektromobilu, automobilové a letecké trenažéry, představení technologie 3D tisku a biomedicínského inženýrství, návštěvu Letiště Václava Havla s odborníky z Fakulty dopravní ČVUT a další. V průběhu týdne budou děti také pracovat na svých bakalářských a diplomových pracích vedených vědci z ČVUT. V programu jsou zahrnuty také sportovní aktivity, organizované profesionálními dětskými trenéry a odborníky z Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT. Stravování je pro děti zajištěno v menze ČVUT. Cena Dětské univerzity pro jednoho účastníka je 1550 Kč.

„Jsem velmi rád, že první ročník Dětské univerzity ČVUT zaznamenal obrovský zájem, o čemž svědčí plně vyčerpaná kapacita do dvanácti hodin od zahájení přihlašování. Pro příští rok se chystáme počet dětí zečtyřnásobit. Už nyní se ukazuje, že kapacita nebude stačit,“ uvedl prof. Petr Konvalinka, rektor ČVUT.

Více informací o celém projektu naleznete zde.

tisková zpráva