Soutěže

Zelená střecha roku 2018 – termín přihlášek prodložen

Odborná sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně prodloužila termín pto odevzdání přihlášek do  5. ročníku soutěže Zelená střecha roku do 31. května 2018. Cílem soutěže je nejenom upozornit na možnost ozeleňování střech, ale především ukázat, že v České republice je řada osvícených investorů, kteří na svých objektech chtějí zelené střechy, schopných projektantů, kteří je umí navrhnout, a kvalitních firem, které umí zelené střechy vybudovat.

Všechna díla, která budou do soutěže přihlášena, se představí na webové stránce www.zelenastrecharoku.cz. Zájemcům z řad přihlášených, kteří doloží dokumenty specifikované v pravidlech soutěže a jejichž díla budou provedena v souladu s dokumentem Standardy pro navrhování, provádění a údržbu zelených střech vydaným odbornou sekcí Zelené střechy v roce 2016, udělí odborná porota certifikáty kvality.

Do soutěže mohou být přihlášeny stavby, jejichž součástí jsou výsadby na konstrukci, tzn. rostliny vysázené do vegetační vrstvy oddělené od rostlého terénu stavební konstrukcí. Do soutěže mohou být přihlášena díla dokončená do 30. 4. 2018. Přihlášku může podat fyzická nebo právnická osoba, která prováděla vegetační souvrství nebo se podílela na jeho financování, projekci, či je provozovatelem nebo vlastníkem stavby. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích – zelená střecha na rodinném domě a veřejná zelená střecha.

Přihlášená díla zhodnotí odborná porota 19. a 20. června. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v září 2018 u příležitosti Landscape festivalu Praha 2018.

Přihlášku a více informací k soutěži získáte na www.zelenestrechy.info.

mi podle podkladů pořadatele