Soutěže

Začíná 27. ročník soutěže Stavba roku

Nadace ABF – Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství vypisuje již 27. ročník soutěžní přehlídky Stavba roku. Vypisovateli jsou jako každoročně kromě Nadace ABF Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

Přihlášky Stavby roku 2019 a Zahraniční stavby roku 2019 je možné podávat do 10. června 2019 prostřednictvím stránek  www.stavbaroku.cz.

I v letošním ročníku udělí odborná porota a sbor expertů pět titulů Stavba roku 2019, několik zvláštních cen a jako v předešlých letech bude udělena cena veřejnosti. Odborná porota věnuje kromě celkového konceptu a architektonického řešení velkou pozornost i použitým technologiím, technickému a materiálovému řešení, nejrůznějším specifickým parametrům i vlastní realizaci stavby, včetně provedení jednotlivých detailů.

Stavba roku nemá rozlišení do kategorií. Přihlásit je možné všechny realizované nové i rekonstruované stavby nejrůznějších typů, realizace úprav veřejného prostoru, úpravy krajiny a také inženýrské a dopravní stavby a další specifická stavební díla dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná nejpozději do konce května roku 2019, která zároveň nebyla do celostátní přehlídky Stavby roku dosud přihlášena a jsou realizovaná na území ČR nebo i v zahraničí při dodržení a splnění soutěžních podmínek. V případě realizace v zahraničí musí být investor, zpracovatel projektu nebo dodavatel stavby, případně dodavatel materiálů nebo konstrukčního řešení z České republiky.

Nominace budou zveřejněny v září 2019 a slavnostní vyhlášení následně proběhne v říjnu 2019 v Betlémské kapli v Praze v rámci Dnů stavitelství a architektury organizovaných SIA ČR – Radou výstavby. Přihlášená, nominovaná i oceněná díla Stavby roku budou k vidění na výstavách, veletrzích a dalších akcích v průběhu celého roku v rámci nejrůznějších příležitostí na různějších místech České republiky i na Slovensku.

Více o soutěži najdete na www.stavbaroku.cz nebo na její facebookové stránce.

tisková zpráva