Soutěže

Výsledky studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015

V pátek 18. 9. 2015 proběhlo na veletrhu FOR ARCH/FOR WOOD slavnostní vyhlášení výsledků studentské soutěže Stavby s vůní dřeva 2015 pořádané Nadací dřevo pro život. Soutěže se mohli zúčastnit studenti vyšších a vysokých odborných škol z České a Slovenské republiky a přihlásit se mohli do dvou soutěžních kategorií Návrhy dřevěných konstrukcí a Návrhy moderních dřevostaveb.

Do soutěže se zapojilo 12 studentů s velice kvalitně zpracovanými návrhy. Odborná porota následně vybrala tří nejlepší díla, jejichž autoři získali hodnotné ceny. O kvalitě přihlášených děl svědčí i fakt, že Nadace dřevo pro život se rozhodla udělit také jedno zvláštní ocenění.

Oceněná díla a jejich autoři
1. místo – Sandra Schwarzová (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): Pavilon slonů.

1. místo – Sandra Schwarzová (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): Pavilon slonů

2. místo – Petra Trousilová (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): Dětská ekouniverzita Hanspaulka 

2. místo – Petra Trousilová (České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební): Dětská Ekouniverzita Hanspaulka

● 3. místo – Ing. Miloš Pavelek (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská): Dřevostavba turistické útulny s téměř nulovou spotřebou energie – Píšťalka 

3. místo – Ing. Miloš Pavelek (Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská): Dřevostavba turistické útulny s téměř nulovou spotřebou energie – Píšťalka

Zvláštní ocenění Nadace dřevo pro život – Ing. Lukáš Grus (Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta): Studie dřevěné sakrální stavby  

Zvláštní ocenění Nadace dřevo pro život – Ing. Lukáš Grus (Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta): Studie dřevěné sakrální stavby

Vítězové získali finanční odměnu věnovanou Lesy ČR, s. p., v celkové hodnotě 100 000 Kč (1. místo: 50 000 Kč, 2. místo: 30 000 Kč, 3. místo: 20 000 Kč), ocenění zvláštní cenou bylo spojeno s odměnou od Nadace dřevo pro život v hodnotě 10 000 Kč.
Společné odměny pro soutěžící na prvním, druhém, třetím místě a pro zvláštní ocenění Nadace dřevo pro život
● unikátní dřevěný diplom,
● třídenní exkurze do výrobních závodů Stora Enso v Rakousku s návštěvou realizovaných CLT projektů,
● speciální kolekce technických a uměleckých výrobků Faber-Castell pro mladé návrháře, architekty a designéry v hodnotě 8000 Kč,
● licence programu SEMA na jeden rok včetně jednodenního školení o používání tohoto programu.

Odborná porota soutěže: Ing. Jiří Koliba, náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Vojenských lesů a statků České republiky, s. p., Ing. Radek Pecka, ředitel Stora Enso Wood Products Planá, s. r. o., Ing. arch. Tomáš Veselý, architekt, Ing. Lenka Trandová, vedoucí projektu studentských soutěží Nadace dřevo pro život.

Přihlašování do dalšího ročníku soutěže začne v lednu 2016.
Další informace najdete zde nebo zde.
mi podle podkladů pořadatele