Soutěže

Výsledky soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2019

Vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2019 se uskutečnilo na slavnostním nominačním odpoledni v prostorách Petschkova paláce v Praze 1 dne 24. září 2020.

Tato soutěž je určena pro všechny výrobce stavebních hmot a materiálů působící na území České republiky, jejichž výrobní zařízení splňují současné trendy moderní průmyslové výroby a které cílí na kvalitu vyráběných stavebnin. Letos se soutěžilo ve dvou kategoriích: firmy nad 350 pracovníků a firmy do 350 pracovníků.

Vypisovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví. Dalšími mediálními partnery letos byly časopisy Build Info, Materiály pro stavbu, magazín Skypaper a portál iMateriály.

Odborná porota posuzovala přihlášené závody a provozy průmyslu výroby stavebnin zejména podle následujících kritérií: dosahovaná kvalita, ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu, energetická náročnost výroby, zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství, zavádění systémů řízení jakosti výroby, investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech, dosažená produktivita a zaměstnanost.

Porota po celkovém vyhodnocení podaných přihlášek a prohlídek některých vybraných závodů provedla konečný výběr firem do užší nominace a pro udělení cen vypisovateli soutěže, které se uskutečnilo v budově MPO Politických vězňů 20 /Petschkův palác/ ve čtvrtek odpoledne dne 24. 9. 2020.

Složení poroty: Pavel Malinský, MPO ČR (předseda); Michael Smola, SPS; Alexander Trinner, TZÚS Praha, s. p. Lukáš Peřka, VÚMAT Praha, Lenka Řezáčová, SPS. Členové poroty pro objektivní posouzení výběru firem k ocenění provedli prohlídku některých provozů v jednotlivých kategoriích.

Nominace 5 firem v kategorii firem s počtem zaměstnanců do 350:
Baumit, spol. s r. o. se sídlem Brandýs n. Labem
DITON, spol. s.r.o. se sídlem Střítěž u Jihlavy
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. se sídlem Dolní Bukovsko
Skanska Transbeton s.r.o
Technistone, a. s., se sídlem v Hradci Králové

Nominace 5 firem v kategorii firem s počtem zaměstnanců nad 350:
CEMEX Czech Republic, s.r.o. závod Prachovice
P-D Refractories CZ, a. s. se sídlem Velké Opatovice
Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber se sídlem v Praze
XELLA CZ, a.s. se sídlem Hrušovany u Brna
Wienerberger s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích.

Diplomy nominovaným firmám předali Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO a Pavel Malinský, předseda soutěžní poroty. Diplomy za nominace převzali a prezentace přednesli: za firmu Baumit s.r.o. obchodní ředitel Martin Omelka; za HELUZ v.o.s. obchodní a marketingový ředitel Jiří Weis; za Technistone a.s. Jiří Ludvík ředitel RαD a kvality; za XELLU s.r.o. marketingový ředitel Luděk Suchomel; za DITON s.r.o. obchodní ředitel Daniel Křížek; za P-D Refractories CZ, a.s. předseda představenstva Martin Lieb; za Saint-Gobain Construction Product CZ, a.s.oblastní obchodní ředitel Rostislav Hnídek; za Wienerberger s.r.o. technický poradce pro Prahu Milan Rotek; za Skanska Transbeton s.r.o. obchodní a technický manažer Pavel Sedlák a za CEMEX CZ, závod Prachovice technický poradce prodeje Vasselin Barliev.

Firmy oceněné při slavnostním nominačním odpoledni v Petschkově paláci v Praze 1:

▪ Cenu poroty soutěže získala firma Skanska Transbeton s.r.o.
▪ Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR získala firma Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., divize Weber
▪ Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR získala firma Baumit, s.r.o.
▪ Cenu Časopisu stavebnictví získala firma CEMEX Czech Republic,s.r.o. závod Prachovice

▪ Za deset nominací v soutěži si skleněnou plaketu letos odvezla firma HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s.

Na závěr prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza vyhlásil vítězné firmy 13. ročníku soutěže NVS roku 2019, které budou dekorovány na slavnostním shromáždění při příležitosti oslav Dnů stavitelství a architektury v Betlémské kapli v Praze 1 konané dne15. října 2020:

▪ vítězem v kategorii do 350 zaměstnanců se pro letošní rok stala firma DITON s.r.o.
▪ vítězem v kategorii nad 350 zaměstnanců se stala firma Wienerberger s.r.o.

Slavnostní nominační odpoledne zakončili prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza i ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO Petr Serafín a předseda soutěžní poroty Pavel Malinský z MPO poděkováním všem zástupcům nominovaných firem za účast v 13. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2019 a to i v této nelehké době „letošní koronavirové pandemie“. Dále ocenili zajímavé a podnětné prezentace a pogratulovali firmám k jejich dosaženému úspěchu a popřáli jim mnoho úspěchů ve výrobě kvalitních stavebnin i v následujícím období.

Vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2019Vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2019Vyhlášení výsledků 13. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2019

tisková zpráva