Soutěže

Výsledky soutěže Adapterra

Jako nejsympatičtější projekt pomáhající přizpůsobit města, domy a krajinu změnám klimatu lidé zvolili v celostátní anketě Nadace Partnerství Ptačí park Josefovské louky na Náchodsku. O vítězství se ucházelo 12 projektů například ozelenění budov, ulic nebo zlepšení krajiny a ptačí park získal v hlasování veřejnosti 40 procent všech hlasů. Výsledky prvního ročníku soutěže Adapterra Awards dnes vyhlásili pořadatelé v Praze na konferenci Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině.

„Josefovské louky jsou asi největší projekt obnovy mokřadů u nás. Inspirativní je i vícezdrojové financování včetně veřejné sbírky,“ uvedl jeden z porotců soutěže Vlastimil Karlík.

V dalších čtyřech kategoriích soutěže bodovaly přeměna krajiny na farmě Blatnička v Zálúčí na Hodonínsku, komunitní centrum Všichni spolu v Ostravě-Porubě, výrobní hala společnosti Železný u Prahy a dům s mokřadní střechou v Praze. Ceny jim udělila odborná porota v kategoriích Volná krajina, Zastavěná území, Pracovní prostředí a Náš domov.

Cenu v kategorii Volná krajina si odnesl za obnovu krajiny na Zálúčí u Blatničky soukromý zemědělec Martin Smetana, který rozdělil tamních 65 hektarů monokulturních lánů do malých políček, vedle toho založil zatravněné pásy a aleje a začal pěstovat různorodou směs plodin.

Komunitní centrum Všichni spolu se stalo nejlepším projektem v zastavěném území. Porotci soutěže ocenili, že městský obvod Poruba nechal osázet střechu nové budovy rostlinami, sportoviště nechal vytvořil z materiálů umožňujících vsakování vody a nezapomněl ani na zadržování dešťové vody a využití tepelného čerpadla na chlazení a vytápění.

Vítězem kategorie Pracovní prostředí se stala výrobna na kajaky firmy Železný, jejíž střecha zadržuje dešťovou vodu díky osázených netřeskům, použitou vodu z výroby pak firma přečišťuje v kořenové čističce a využívá na splachování toalet. Prvenství v kategorii Náš domov pak získal pasivní dům s mokřadní střechou v Praze. Vegetace, která pokrývá jeho střechu, slouží jako čistírna odpadní vody a zároveň udržuje v domě při letních vedrech teplotu kolem 24 ° Celsia.

Nadace Partnerství uspořádala soutěž s cílem pomoci obcím a městům přejít od plánů ke konkrétním projektům a jejich uskutečnění. Projekty sbírala nadace letos na jaře a následně odborná komise vybrala z 25 projektů 12 finalistů. Lidé mohli o nejsympatičtější projekt hlasovat od počátku srpna do 25. září. Všech 25 projektů bude zaneseno do databáze, která bude k dispozici veřejnosti i samosprávám.

zpráva ČTK

Více o soutěži Adapterra najdete zde.